REKLAMA

Światłowodowe gminy 2023 - baza danych

ZAWARTOŚĆ

Zachęcamy do zapoznania się z bazą danych o sieci światłowodowej na terenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Dowiedzieć się z niej można o zasobach nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej i liczbie mieszkań w jej zasięgu na terenie każdej:

  • gminy,
  • powiatu,
  • województwa.

Baza zawiera ponad 4 tys. pozycji obrazujących zasięg sieci światłowodowej, a przede wszystkim:

  • liczbę lokali mieszkalnych w zasięgu takiej sieci,
  • odsetek takich lokali w całej bazie mieszkaniowej danej jednostki terytorialnej.

METODYKA

Baza danych oparta jest na zasobach udostępnianych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w ramach corocznej inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce (SIIS) oraz na danych Głównego Urzędu Statystycznego o zasobach mieszkaniowych w (NOBC). Udostępniane obecnie przez UKE dane o sieci obrazują stan na 2021 r. Dane o zasobach mieszkaniowych obrazują stan na koniec 2022 r. Na podstawie danych lokalizacyjnych zakończeń sieci optycznej kalkulujemy liczbę lokali mieszkalnych w ich zasięgu. Pewien poziom niespójności obu publicznych baz danych powoduje pewien stopień niedokładności naszej bazy np. wskaźnik nasycenia siecią optyczną powyżej 100 proc. Z tego powodu nasza baza stanowi (dosyć dokładne) przybliżenie realnego stanu. Trzeba przy tym pamiętać, że zarówno sieci optycznej oraz lokali mieszkalnych podlegają stałemu rozwojowi rejestrowanemu z pewnym opóźnieniem przez publiczne bazy danych.

FORMAT

Dane udostępniamy w postaci pliku ODS (OpenDocument), który można otworzyć lub importować do wszystkich popularnych arkuszy kalkulacyjnych i dowolnie przetwarzać.

PRZETESTUJ ZAWARTOŚĆ BAZY DANYCH

W celu zapoznania się z zawartością bazy proponujemy skorzystać z darmowej próbki do pobrania tutaj (ODS ZIP).

Cena dostępu do pełnej bazy:

  • 500 zł netto (615 zł brutto).

(Po opłaceniu faktury pro-forma przesyłamy link do pobrania zabezpieczonej hasłem bazy danych w postaci archiwum ZIP).

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: telko@telko.in. W przypadku chęci zakupu bazy prosimy o podanie w e-mailu danych do faktury.

WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.art. 38-38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) produkty cyfrowe, także w przypaDku zawierania transakcji na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, nie podlegają zwrotom. Z tego powodu złożenie i procedowanie zamówienia (szczególnie płatność za fakturę) na dostęp do "bazy danych O ZASOBACH sieci MOBILNych w Polsce NA TERENIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO" OZNACZA REZYGNACJĘ Z PRAWA DO ANULOWANIA TRANSAKCJI I ZWROTU WPŁACONYCH ŚRODKÓW W TERMINIE 14-DNIOWYM.