REKLAMA

1 mld zł funduszu pożyczkowego na budowę sieci w 2017 r.

Ministerstwo Rozwoju i Ministerstw Cyfryzacji uzgodniło projekt utworzenia ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa funduszu, z którego finansowane będą instrumenty zwrotne na budowę sieci szerokopasmowych w Polsce. Podstawowym adresatem są operatorzy z segmentu małych i średnich firm. Fundusz mógłby zacząć działanie w połowie przyszłego roku. Jego wartość wstępnie została na około 1 mld zł.

Szczegółowe warunki udostępniania instrumentów zwrotnych (jak i dokładna wielkość funduszu pożyczkowego) nie są jeszcze opracowane, ponieważ trwa analiza prawnych podstaw tego przedsięwzięcia organizacji. Dzisiaj mówi sie o 15-letnim okresie zwrotu środków przez pożyczkobiorców, ale trwa weryfikacja zgodności tych założeń z zasadami wydatkowania i rozliczania POPC.

Wstępne założenia mówią o instrumentach o wartości od 20 tys. zł do 10 mln zł z przeznaczeniem na pasywne i aktywne elementy sieci (jak również na pozyskanie abonentów) w ramach jednego projektu inwestycyjnego w białych plamach telekomunikacyjnych (warunkowo także w szarych i czarnych plamach).

Rozważana jest możliwość udostępnienia zarówno kredytów, jak i gwarancji i poręczeń, a nawet bezpośrednich inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa telekomunikacyjne przez dedykowany fundusz (z założeniem wykupu udziałów przez operatorów).

Zasadami udzielania instrumentów zwrotnych, wartością alokacji dostępnych środków na różne ich typy ma się zająć wyłoniony przez Ministerstwo Cyfryzacji komitet. Środkami będzie zarządzać Bank Gospodarstwa Krajowego, a bezpośrednio udostępniać operatorom instrumenty finansowe wybrane w przetargu, wyspecjalizowane instytucje finansowe.

Tzw. luka finansowa, czyli wysokość publicznych środków niezbędnych do udostępnienia operatorom, została opracowana na podstawie badania ankietowego operatorów z segmentu MŚP.