1. półrocze: 4 mld zł przychodów grupy Play

Play opublikował wyniki za pierwszą połowę bieżącego roku. Półroczne przychody ze sprzedaży całej grupy wyniosły 4,074 mld zł, zysk operacyjny 1,258 mld zł a zysk netto 758 mln zł.

– Wzrost przychodów rok do roku o 437 599 tysiące złotych związany był głównie ze wzrostem przychodów ze sprzedaży usług detalicznych, głównie w efekcie nabycia UPC – podaje spółka w sprawozdaniu.

Wyniki finansowe są słabo porównywalne z 2021 r. ponieważ – z jednej strony – Play konsoliduje już wyniki UPC Polska, a z drugiej strony w ubiegłym roku zaksięgował wpływy ze sprzedaży udziałów w spółce wieżowej.

Warto zauważyć, że na P4, operatora sieci Play, przypadło 87,5 proc. całkowitych przychodów grupy i praktycznie 100 proc. wartości zysku operacyjnego i zysku netto (niewykluczone, że na UPC przeniesione zostały koszty jej własnego przejęcia, co jest częstą praktyką). Można jeszcze dodać, że przy wzroście bazy abonenckiej wartość półrocznych przychodów ze sprzedaży usług P4 (2,773 mld zł) spadła o 1,2 proc. czego operator nie wyrównał zwiększonymi przychodami ze sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego. Spadek sprzedaży usług, to efekt regulacyjnej obniżki stawek terminacyjnych MTR. Play bowiem raportuje w 1. półroczu 2022 6-proc. wzrost bezpośrednich przychodów z usług mobilnych dla klienta końcowego (2,250 mld zł).

Po stronie kosztowej warto zwrócić uwagę na niemal niezmieniony poziom kosztów pracowniczych w P4, co jednak już się nie powtarza na poziomie całej grupy, dla której koszty wynagrodzeń (210 mln zł) wzrosły o 23 proc. (w czym należy uwzględnić konsolidację UPC Polska i innych spółek z grupy).

Wraz z zakupem UPC Polska wzrosła wartość zadłużenia. Zadłużenie długoterminowe całej grupy wyniosło w poł. br. przeszło 1 5 mld zł, czyli niemal dwukrotnie więcej, niż przed rokiem. Półroczne koszty odsetkowe w 2022 Playa skoczyły ze 122 mln zł na 301 mln zł.

źr. Play

Wzrost kosztów energii oraz płatności dla grupy Cellnex podniosły koszty utrzymania sieci ze 155 mln w 1. półroczu 2021 na 244 mln zł w analogicznym okresie bieżącego roku. Jednocześnie w tym okresie Play zredukował ze 134 mln zł na 87 mln zł wydatki na promocję.

Jeżeli chodzi o wyniki operacyjne, to spółka podaje nominalną bazę kart SIM na 16,5 mln w połowie roku, co oznacza kwartalny przyrost o 2,5 proc. Baza klientów aktywnych wyniosła 12,694 mln i wzrosła w ciągu kwartału o 81 tys. kart SIM co wynikało głównie ze sprzedaży usług kontraktowych. Baza pre-paid spadła bowiem nieznacznie, co jest o tyle zastanawiające, że w II kwartale 2022 r. wszyscy MNO odnotowali duże wzrosty w tym segmencie z powodu dystrybucji darmowych starterow dla uchodźców z Ukrainy. Ponieważ Play także rozdawał takie startery, to jednocześnie musiał notować wysoki CHURN klientów usług na kartę.

Liczba klientów usług stacjonarnych grupy Play wyniosła w połowie roku 1,916 mln na co składa się przede wszystkim baza klientów UPC oraz usług dostępowych i telewizyjnych samego Playa. Łącznie liczba klientów usług stacjonarnych wzrosła o 41 tys., ale grupa nie podaje splitu na poszczególne kategorie usług.

W drugim kwartale mobilna sieć Playa przekroczyła liczbę 10 tys. lokalizacji. W pierwszej połowie roku spółka uruchomiła 264 nowych nadajników, a 318 podłączyła optycznym backhaulem. Światłowodową transmisją dysponuje obecnie ponad 51 proc. nadajników sieci Playa. Stacjonarna sieć UPC 3,7 mln gospodarstw domowych w zasięgu (+20 tys. w II kwartale).