REKLAMA

13 grudnia P4 wyemituje siedmioletnie obligacje

P4 chce pozyskać z emisji obligacji 750 mln zł na „niekreślony” cel – poinformował Play Communications, właściciel P4, operatora sieci Play.

P4 13 grudnia wyemituje 1500 siedmioletnich obligacji o wartości nominalnej 500 tys. zł każda. Cena emisyjna ma być równa wartości nominalnej. Papiery mają mieć zmienne oprocentowane oparte na sześciomiesięcznym WIBOR (aktualnie wynosi 1,79 proc.) powiększonym o 175 pkt bazowych. Odsetki płacone mają być co pół roku.

W komunikacie Play Communications w rubryce „cel emisji” wpisano słowo „nieokreślony”.

Przypomnijmy, że w październiku właściciel P4 poinformował, że operator sieci Play chce uruchomić program emisji obligacji o wartości do 2 mld zł skierowany do inwestorów kwalifikowanych. W połowie listopada zakomunikowano, że emisja pierwszej transzy planowana jest w ciągu trzech miesięcy. Dzień później zaczęły się działania marketingowe związane z emisją.

P4 nie jest jedyną spółką związaną z branżą telekomunikacyjną, która w ostatnim czasie zwiększała zadłużenie. W końcu listopada Cyfrowy Polsat pożyczył w bankach 1 mld zł do 31 marca 2023 r.