REKLAMA

13 inwestycji drogowych. Można zgłaszać popyt na kanalizację

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował otrzymane w grudniu 2019 r. informacje od zarządców dróg o planowanej przez nich przebudowie infrastruktury w różnych miejscowościach kraju. To dla operatorów telekomunikacyjnych okazja do zgłoszenia zapotrzebowania na budowę kanalizacji teletechnicznej (na mocy ustawy o drogach publicznych). Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 60 dni od daty publikacji ogłoszenia przez zarządcę.

Od pewnego czasu w rejestrach UKE pojawiają się również informacje o już gotowych kanałach technologicznych do wykorzystania.

W świątecznym miesiącu zgłoszeń o planowanych inwestycjach było bardzo mało – 13 – bodaj najmniej w ciągu tych kilku lat, w ciągu których monitorujemy zgłoszenia. Cały 2019 rok również nie należał do najlepszych. W tym czasie UKE odebrał 579 zgłoszeń o planowanych inwestycjach, czyli ok. 20 proc. mniej niż w roku 2018. Zdecydowanym liderem ubiegłego roku było woj. małopolskie z którego zgłoszono 186 inwestycji. Z woj. mazowieckiego nadeszło 88 zgłoszeń a z woj. śląskiego 74 zgłoszenia. Na drugim biegunie były woj.woj.: pomorskie z tylko 4 zgłoszeniami oraz lubuskie i podlaskie - każde po 8 zgłoszeń.