REKLAMA

1,6 tys. testerów narzędzia UKE do kontroli jakości internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił, że zakończyły się skierowane do użytkowników testy mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu. Testy mechanizmu wykonać mógł każdy użytkownik internetu. Wzięło w nich udział ponad 1,6 tys.osób, które wykonały ponad 7,5 tys. pomiarów.

Jak informuje regulator, użytkownicy testów podzielili się szeregiem uwag, które zostały uwzględnione przez dostawcę mechanizmu – wybraną w konkursie firmę V-Speed. Dzięki temu dwukrotnie poprawiono silnik pomiarowy z powodu braku uwzględnienia dodatkowych czynników mających wpływ na szacowanie prędkości, poprawiono odczytywanie parametrów Wi-Fi, ograniczono szacowanie prędkości łącza do maksymalnie 1.1-1.2 Gb/s, zapewniono też wsparcie dla IPv6.

Nie zgłoszono natomiast żadnych problemów związanych z poprawnością wyników pomiarów, generowaniem raportów z certyfikowanych pomiarów, aplikacją WEB i obsługą panelu www użytkownika.

Partnerem działu jest:

Ponadto użytkownicy wykonali pomiary jakości internetu mobilnego, a więc niepodlegające certyfikacji: dzięki aplikacji Android – 1694 i aplikacji iOS - 157.

Testy były ostatnim etapem przed wdrożeniem bezpłatnego mechanizmu, mającego służyć konsumentom do sprawdzenia prędkości wysyłania i pobierania danych, opóźnienia oraz zmienności opóźnienia usługi stacjonarnego internetu. Mechanizm przejdzie teraz ostateczną weryfikację, a następnie UKE dokona certyfikacji mechanizmu. Wówczas wyniki będą mogły być wykorzystane w celu weryfikacji jakości dostarczanej usługi z warunkami określonymi w umowie.

UKE przekonuje, że odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w sieci aplikacja pozwala na wiarygodny pomiar usługi, gdyż zweryfikuje w jakich warunkach był realizowany. Sprawdza m.in. takie elementy, jak: obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.