18. KTS: sieci XGS-PON coraz bliżej

Rynek pasywnych sieci optycznych PON (ang. Passive Optical Network) nieuchronnie zmierza w kierunku standardu XGS-PON, czyli tzw. symetrycznego 10GPON. Od 2023 r. to on będzie dominować w nowych wdrożeniach – stwierdził Mikołaj Chmura, senior solution manager z Vector Solutions podczas konferencji KTS.

Powołał się na badania pokazujące, dlaczego operatorzy będą wybierać właśnie XGS-PON. Jego siłą jest m.in. konwergentna architektura umożliwiająca wdrożenie wielu aplikacji. Bardzo istotne, że standard ten umożliwi wykorzystanie tej samej sieci (łatwa migracji) oraz wsparcie dla usług multigigabitowych (ponad 1 Gb/s) dla użytkownika końcowego.

Mikołaj Chmura zwrócił uwagę, że choć teoretycznie w standardzie XGS-PON operatorzy będą mieli możliwość zaoferowania łącza 10 Gb/s, to jednak ze względu na uwarunkowania techniczne w praktyce będzie to 8,7 Gb/s. Można się jednak spodziewać, że większość operatorów będzie swym klientom oferować przepływność 2,5 Gb/s.

W pierwszej fazie XGS-PON będzie oferowany głównie klientom biznesowym. Przykładem może być testowe wdrożenie XGS-PON w Orange Polska, które miało miejsce pod koniec ubiegłego roku. W zasięgu testu w Warszawie znalazło się 100 firm. Dostępne były dwie wersje usługi: łącze asymetryczne do 5 Gb/s w czasie pobierania danych i 1 Gb/s w trakcie wysyłania oraz łącze symetryczne, w którym prędkość pobierania i wysyłania danych wynosi 2 Gb/s.

W przypadku klientów indywidualnych można się spodziewać, że usługi XGS-PON wejdą do oferty na szerszą skalę od 2020 r.

TELKO.in jest partnerem medialnym 18. Konferencji Technik Szerokopasmowych.