REKLAMA

19. KTS: operatorzy nie mogą lekceważyć unijnych regulacji

–  Operatorzy muszą śledzić regulacje unijne, bo w wielu aspektach wpływają one na przyszłe techniczne rozwiązania, które trzeba wdrażać w sieciach – uczulał podczas 19. KTS Carsten Engelke, director of Technology w Anga.com.

Wskazywał na kilka obszarów, które mają szczególne znaczenie dla operatorów sieci kablowych, takie jak regulacje związane z cyberbezpieczeństwem, ograniczeniem emisji CO2, mierzeniem jakości oferowanych usług czy z urządzeniami wykorzystywanymi w sieciach.

Zwrócił uwagę, że np. przyjęty przez UE Toolbox 5G, czyli zestaw zaleceń związanych z kontrolą integralności i bezpieczeństwa sieci nowej generacji w Europie, teoretycznie odnosi się tylko do sieci 5G, ale tylko pozornie.

W 5G Toolbox zdefiniowano bowiem środki zabezpieczające na poziomie strategicznym (regulacyjne) i technicznym oraz wskazano działania, które wspierają stosowanie tych środków dla ograniczenia ryzyk cyberbezpieczeństwa w sieciach 5G. Państwa członkowskie zobowiązały się do podniesienia wymagań cyberbezpieczeństwa infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, które będą wykorzystywane do świadczenia nowych klas usług w sieciach 5G (m.in. wspomagania funkcjonowania inteligentnych miast oraz bezpieczeństwa ruchu pojazdów autonomicznych).

– Dziś jednak sieci bezprzewodowo i stacjonarne są mocno ze sobą powiązane. Dlatego regulacje te mogą mieć też wpływ na operatorów stacjonarnych – podkreślił Carsten Engelke. –  Przykładowo przepisy zakazujące korzystania z urządzeń tzw. dostawców podwyższonego ryzyka, mogą mieć istotny na wybór  rozwiązań, które operatorzy będą wdrażać –  dodał.

Prelegent zwrócił też uwagę na przyjęty w końcu ubiegłego roku przez Komisję Europejską akt delegowany dotyczący dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich urządzeń bezprzewodowych na rynku UE. W akcie tym ustanowiono nowe wymogi prawne dotyczące zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa, które producenci, takich urządzeń jak: smartfony, telefony, inteligentne zegarki, monitory aktywności i bezprzewodowe zabawki będą musieli uwzględnić przy ich projektowaniu i wytwarzaniu.

Akt ten ma też zapewnić ochronę prywatności i danych osobowych obywateli, zapobieganie ryzyku oszustw pieniężnych, a także zapewnić większą odporność sieci telekomunikacyjnych.

– Liczyć się trzeba z tym, że tego typu regulacji będzie przybywać – przestrzegał Carsten Engelke.