REKLAMA

2 Mb/s mają zapewnić e-społeczeństwo w Choroszczy

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji wyrażającej zgodę na świadczenie przez gminę Choroszcz w woj. podlaskim usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat.

Gmina świadczy usługi dostępowe w technologii radiowej (WiFi i Wimax) 30 gospodarstwom domowym i w 4 gminnych jednostkach organizacyjnych (3 biblioteki i świetlica wiejska) w zakresie realizacji projektu 8.3 POIG „Narwiański Internet Równych Szans” zrealizowanego w latach 2012-2014 kosztem około 0,5 mln zł. Usługa będzie świadczona z prędkością odbierania danych nie wyższą, niż 2 Mb/s oraz wysyłania danych – nie wyższą niż 1 Mb/s.

UKE nie widzi przeciwwskazań, bo – jak podkreśla – osoby zaliczane do grupy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym wymagają wsparcia i „stworzenia niezbędnych warunków do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym”.

UKE podaje, że na koniec 2015 r., na obszarze gminy, aktywnych było ponad 3,9 tys. łączy z usługą szerokopasmowej transmisji danych (stacjonarnych i mobilnych), a zgodnie z danymi GUS mieszka tam 14,7 tys. mieszkańców, tworzących 5 217 gospodarstw domowych. Jednak w 2015 r. żadna ze świadczonych na rynku lokalnym usług dostępu do internetu nie miała przepływności poniżej 1 Mb/s. Z usług o wyższej przepływności korzystało 26,79 proc. mieszkańców. Wartość ta była niższa od penetracji usługami szerokopasmowymi w Polsce odpowiednio o 8,92 pp. w odniesieniu do liczby mieszkańców.