2 mld euro na projekty cyfrowe i 5G z instrumentu „Łącząc Europę”

Eurodeputowani skierowali w środę 30 mld euro na projekty infrastrukturalne łączące regiony UE. Chodzi o udoskonalony instrument „Łącząc Europę”, w ramach którego nowe fundusze w latach 2021-2027 trafią na projekty transportowe, cyfrowe i energetyczne o znaczeniu ogólnoeuropejskim.

Program zakłada, że do 2030 roku zostaną ukończone istotne projekty transeuropejskie, takie jak Rail Baltica, infrastruktura ładowania pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi i zasięg 5G na ważnych osiach transportowych. 60 proc. funduszy przeznaczono na projekty, które pomogą osiągnąć cele klimatyczne UE, a 15 proc. środków skierowanych na energetykę sfinansuje transgraniczne projekty związane z energią odnawialną.

Instrument „Łącząc Europę” składa się z trzech elementów: około 23 mld euro przeznaczono na projekty transportowe, 5 mld euro – na projekty energetyczne, a 2 mld euro – na projekty cyfrowe. Około 10 mld euro przeznaczonych na transgraniczne projekty transportowe będzie pochodziło z funduszy spójności. 

W sektorze cyfrowym instrument będzie wspierać rozwój projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Zaliczają się do nich bezpieczne i chronione sieci cyfrowe o bardzo wysokiej przepustowości i systemy 5G, a także cyfryzacja sieci transportowych i energetycznych.

Przepisy zawarte w programie „Łącząc Europę” wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Będą stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 roku. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na przygotowanie się do wdrożenia przepisów usprawniających projekty transportowe.