250 mln zł z Funduszu Cyberbezpieczeństwa dla ekspertów od cyberzabezpieczeń

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że od 1 lipca 2024 r. wejdą w życie przepisy, które m.in. zwiększą finansowanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, co pozwoli zapewnić odpowiednie płace ekspertom od cyberbezpieczeństwa. 

– Co roku, począwszy od 2024 roku, będziemy przeznaczać na ten cel do 250 mln złotych z budżetu państwa. Wobec coraz częstszych cyberataków i rosnących zagrożeń w internecie, zwiększenie funduszy na cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne. Finansowe wsparcie dla ekspertów w tej dziedzinie jest kluczowe, aby jeszcze skuteczniej chronili nasze dane i infrastrukturę przed cyberzagrożeniami – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

Fundusz Cyberbezpieczeństwa to państwowy fundusz celowy, którym zarządza minister cyfryzacji. Fundusz ma wspierać działania, które mają zapewnić cyberbezpieczeństwo systemom teleinformatycznycznym. Z Funduszu finansuje się dodatek do wynagrodzenia za pracę (tzw. świadczenie teleinformatyczne) oraz zawodowe świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych. 

Świadczenie teleinformatyczne przysługuje osobom, które realizują zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa na rzecz różnych podmiotów, m.in. takich jak: 

  • Computer Security Incident Response Team (CSIRT) poziomu krajowego,  
  • służby, które odpowiadają za bezpieczeństwo państwa, 
  • urzędy administracji publicznej. 

Aby ubiegać się o wsparcie z Funduszu, uprawniony podmiot musi złożyć wniosek do ministra cyfryzacji do 31 sierpnia przed rokiem, którego dotyczyć będzie finansowanie świadczenia teleinformatycznego.  

Minister Cyfryzacji udziela wsparcia z Funduszu na podstawie umów z uprawnionymi podmiotami.