AKCJA SPOŁECZNA

3 europejskie telekomy testują blockchain przy rozliczaniu roamingu

Deutsche Telekom Global Carrier, Telefónica i Vodafone prowadzą testy technologii blockchain, która ma pomóc w uproszczeniu rozliczeń roamingowych między operatorami telefonii komórkowej. Te trzy telekomy chcą współpracować z całą branżą i GSMA w celu zbadania potencjału otwartego ekosystemu blockchain i rozważenia w przyszłości dokonywania bieżących rozliczeń finansowych w oparciu o tę technologię.

Coroczny proces rozliczeń roamingowych między operatorami jest złożony i w dużej mierze przeprowadzany ręcznie. Testy, oparte na technologii dostarczonej przez startup Clear, mają na celu ocenę technicznej wykonalności automatyzacji procesu rozliczania rabatów hurtowych w roamingu za pomocą technologii blockchain. Według Clear, jej zastosowanie może skrócić czas przetwarzania do minut.

REKLAMA

Uważam rozwiązania blockchain za doskonałą, być może kluczową wartość dodaną. Może wspierać wydajność procesów i zapewniać większą przejrzystość, ponieważ coraz więcej operatorów współpracuje ze sobą” - napisał na blogu Federico Homberg, dyrektor ds. rozwoju działalności w roamingu komercyjnym, Deutsche Telekom Global Carrier. Dodał, że kluczem do wygenerowania „efektu sieci” będzie zaangażowanie jak największej liczby operatorów. Deutsche Telekom utrzymuje obecnie hurtowe relacje roamingowe z ponad 600 operatorami telefonii komórkowej.