REKLAMA

3 mld zł kredytu dla Cyfrowego Polsatu

Cyfrowy Polsat zawarł w piątek umowy kredytowe  opiewające w sumie na 3 mld zł z konsorcjum banków polskich i zagranicznych. Kredyty są przeznaczone m.in. na zrefinansowanie zadłużenia spółki i są związane z przejęciem Metelem, właściciela Polkomtela.

Członkowie konsorcjum udzielą spółce 2,5 mld kredytu terminowego oraz wielowalutowy kredyt rewolwingowy do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 500 mln zł. Oba kredyty mają być spłacone do 11 kwietnia 2019 r. Kredyt terminowy będzie spłacany w ratach o różnej wysokości począwszy od 30 czerwca 2014 roku. Oba kredyty mają zmienne oprocentowanie. Zabezpieczone są majątkiem spółki.

Kredyty są przeznaczone na przedterminową spłatę dotychczasowego zadłużenia (486 mln zł kredytu i obligacje o wartości nominalnej 350 mln euro) oraz finansowanie bieżącej działalności grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu. Pieniądze mogą też być wykorzystane na przedterminowy wykup obligacji PIK wyemitowanych przez spółkę Eileme 1 w związku z transakcją przejęcia w 2011 roku Polkomtela przez Zygmunta Solorza-Żaka. Obligacje PIK mają wartość nominalną 201 mln dolarów. Ponadto mogą być wydane na finansowanie akwizycji i innych łatności.

Jak stwierdzono w komunikacie giełdowym Cyfrowego Polsatu "niezależnie od powyższego, na dzień niniejszego raportu bieżącego, spółka nie może zapewnić, że jakiekolwiek umorzenie oraz spłata obligacji PIK, jak również spłata innych zobowiązań spółek z grupy Metelem, będzie miała miejsce i kiedy będzie miała miejsce".