300 szkół w sieci Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@

Pierwszych 300 szkół w Wielkopolsce w ramach projektuCyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, który jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 + przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, wyposażonych już zostało w wewnątrzszkolną instalację Wi-Fi oraz podłączonych do szerokopasmowego internetu poprzez Regionalną Infrastrukturę Teleinformatyczną.

Do wiosny przyszłego roku w ramach projektu kolejnych 300 szkół zostanie podobnie wyposażonych w sieć Wi-Fi i internet szerokopasmowy.

Ponadto do szkół dociera sprzęt informatyczny i pracownie wykorzystujące technologię informatyczną (m.in. do biologii i przyrody, matematyki, informatyki). W ramach projektu szkoły z Wielkopolski otrzymają do połowy października 8600 tabletów oraz 368 laptopów.

Celem projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szkół, które osiągają niższe wyniki w nauce. Używanie technologii cyfrowej w procesie dydaktycznym ma na celu podniesienie poziomu kształcenia w taki sposób, aby zajęcia były ciekawsze, a uczniowie uczyli się poprzez aktywne działania i zabawę.

Uczniowie szkół podstawowych będą mogli w ramach zajęć pozalekcyjnych uczestniczyć w trzech podprojektach: "Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski", "Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty" oraz "Uczniowskie Laboratoria Informatyczne". Z kolei szkoły ponadpodstawowe, które włączą się w projekt, mają do wyboru podprojekt "Ligi Przedmiotowe" oraz "Klasy Akademickie" lub "Akademię Kształcenia Wyprzedzającego".

Projekt zakłada współpracę z kadrą naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odpowiedzialna jest za sformułowanie i opisanie celów dydaktycznych projektu, i która czuwa nad prawidłową realizacją zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w wielkopolskich szkołach.