REKLAMA

3,5 mln zł dla Infratela za operowanie ŁRST przez 3 lata

Firma Infratel została ponownie na kolejne trzy lata wybrana na operatora infrastruktury Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ŁRST).

W postępowaniu ogłoszonym latem przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nie miała konkurenta. Za realizowanie zadań operatora ŁRST firma otrzyma ponad 3,5 mln zł brutto oraz będzie miała prawo do przychodów od operatorów (klientów usług hurtowych) świadczących usługi ostatniej mili.

ŁRST, to jeden z najbardziej specyficznych projektów RSS. Był realizowany etapami. Zaczął się od pilotażu, który objął pięć gmin: Zgierz, Wartkowice, Dalików, Łęczyca oraz Parzęczew. Pilotaż różnił się od docelowej sieci tym, że internet jest tam dostarczany drogą radiową, a nie poprzez łącza światłowodowe.

Pierwszy etap projektu został oddany w 2014 r. Obejmował budowę sieci teleinformatycznej pierwotnie tylko na potrzeby własne województwa. Łączyła ona węzły zlokalizowane w ośmiu powiatowych placówkach medycznych. W ramach ŁRST1 powstało 482 km sieci szerokopasmowej, a ściślej: województwo pozyskało ją w trybie dostawy od konsorcjum Orange Polska i Integrated Solutions (miały dostarczyć województwu dwie pary włókien światłowodowych).

W drugim etapie, zakończonym w następnym roku, powstało ok. 550 km szkieletowej sieci światłowodowej wraz z 5 węzłami szkieletowymi w szpitalach w: Wieruszowie, Wieluniu, Pajęcznie, Radomsku i Opocznie. W tym przypadku projekt przewidywał też warstwę dystrybucyjną i udostępnienie infrastruktury operatorom ostatniej mili.