38 proc. firm ubezpiecza się od cyberataków

Niemal cztery na dziesięć firm wykupiło polisę ubezpieczeniową „na wypadek cyberataku” czy raczej jego potencjalnych konsekwencji – wskazuje najnowsza ankieta firmy Spiceworks przeprowadzona wśród 700 firm i organizacji z Europy i Ameryki Północnej.

Siedmiu na dziesięciu badanych przez Spiceworks ubezpiecza się prewencyjnie, wskazując „rosnące poczucie zagrożenia” jako drugi powód zakupu polisy (44 proc. respondentów). Z kolei 39 proc. ankietowanych szuka ochrony przed kosztami wycieku przetwarzanych danych osobowych. Ich faktyczną utratę lub inny incydent bezpieczeństwa wskazało jako motywację zakupową blisko 15 proc. specjalistów.

Regulacja RODO skłoniła do wykupienia polisy aż 43 proc. podmiotów w Europie i tylko 4 proc. w USA. 36 proc. ankietowanych wskazało brak wiedzy o jako powód braku ubezpieczenia. Zdaniem 41 proc. respondentów taka polisa „nie jest w ich firmie priorytetem”, a u 40 proc. nie zmieściła się w obecnym budżecie. Dalsze 33 proc. badanych uznaje korzyści z polisy za nieprzekonujące, zaś co piąty pytany uważa jej posiadanie za zbyteczne. Co ciekawe, 12 proc. uczestników badania obawia się tzw. kruczków prawnych, nie wierząc, by w razie zgłoszenia problemu ubezpieczyciel wypłacił należne odszkodowanie. Równocześnie tylko 7 proc. posiadaczy polisy zgłosiło swojemu ubezpieczycielowi kwalifikowane szkody. Skąd taka nieufność?

— Przyczyną problemu może być niska świadomość klientów - komentuje Bartosz Jurga, dyrektor sprzedaży firmy Xopero - Z jednej strony cyberataki i wycieki danych to dla nich ponura rzeczywistość. Z drugiej, finansowy parasol chroniący od usuwania ich skutków może - jako produkt względnie nowy - wciąż wydawać się niejasny, nieprecyzyjny, a nawet zupełnie niewiarygodny.

Faktem jest, że prawie połowa pytanych zdecydowała się na wykup polisy dopiero w ostatnich 2 latach, a 32 proc. z nich 2-4 lat wstecz. Tylko co czwarta ankietowana organizacja chroni się w ten sposób co najmniej od 5 lat.

Popularność ubezpieczeń od nieprawidłowego przetwarzania danych (w tym cyberataków) będzie niewątpliwie rosła – zakup takiego rozwiązania w najbliższych dwóch latach deklaruje 11 proc. ankietowanych.

 
źr. Spiceworks