REKLAMA

41,98 – czerwcowy indeks cen komórkowych

Delikatnie w górę – tak najkrócej można podsumować zmianę wartości indeksu cen abonamentów (bez telefonu) dla nowych klientów sieci komórkowych w ostatnich trzech miesiącach. Jego wartość wzrosła w tym czasie o 1,1 proc. Jednak w ciągu 12 miesięcy, w porównaniu z czerwcem 2021 r., indeks obniżył się o 4,9 proc.

(źr. TELKO.in)

W drugiej połowie II kwartału br. największą aktywność w ofercie dla klientów kontraktowych wykazywał T-Mobile Polska. Zaczął od wprowadzenia drugiej taryfy w submarce Heya. Zaoferował w niej więcej danych za większą miesięczną opłatą. W efekcie klient, któremu konstrukcja taryfy Heyah_01 pasuje, zyskał wybór. Nowa taryfa zaś dołożyła nieco in plus do średniej stanowiącej podstawę naszego indeksu.

Drugi ruch T-Mobile dotyczył taryf głównej marki. Operator – jako drugi na rynku po Polkomtelu – zdecydował, że 5G, to jednak usługa dla wszystkich, a nie premium. Przy okazji obniżył co prawda wielkości paczek danych w dwóch najtańszych planach oferowanych w umowach na 24 miesiące, ale i obniżył o 5 zł ich ceny. Trzecim akordem polityki operatora była likwidacja – dostępnej tylko w kanale online – „krótkiej” (6-miesięcznej) oferty za 35 zł.

Play zdecydował się w tym czasie tylko na jeden ruch. W górę. W porównaniu z ofertą z marca br. dostępne w czerwcu plany taryfowe operatora były o 10 zł droższe. Odnotujmy, że nieuwzględniany przez nas w indeksie UPC Polska (Grupa Play) – oferuje abonament komórkowy tylko dotychczasowym klientom – kompletnie przebudował ofertę i ceny zaczynają się teraz u niego od 60 zł.

Na wycofanie najdroższego planu taryfowego (dostępny tylko przez WWW) – za 79,99 zł – zdecydował się Lajt Mobile. Operator obniżył też o 5 zł cenę obecnie oferowanego najdroższego planu taryfowego.

Z kolei grupa Vectra powróciła (zarówno sama Vectrę, jak i Multimedia Polska) do najtańszego planu taryfowego za 14,99 zł. Podobny plan w ofertach obu operatorów kablowych był dostępnych do grudniu ub.r., ale w marcu zmienił cenę na 19,99 zł.

W czerwcu 2022 r. spośród MNO najwyższą średnią ceną abonamentów no-limit w ofercie podstawowej miały Plus i T-Mobile, a najniższą Play. Dwaj operatorzy, którzy nadal stawiają na 5G jako produkt premiumOrange i Play – dostęp do tej technologii oferują w planach za minimum 60 zł.

Średnia cena najtańszych ofert abonamentowych wszystkich operatorów wynosiła w czerwcu 28,98 zł i była o 1,1 proc. wyższa niż w marcu i o 7,6 proc. niższa niż rok wcześniej.

Ofert poniżej 30 zł miesięcznie nadal należy szukać albo u MVNO, albo w submarkach MNO (i to nie wszystkich).

Wyliczeń dokonaliśmy na podstawie ofert dla nowych klientów indywidualnych (którzy chcą mieć nowy numer telefonu) w cennikach i regulaminach operatorów dostępnych w trzeciej dekadzie czerwca na stronach internetowych. W efekcie nie mogliśmy uwzględnić ofert abonamentowych niektórych mniejszych MVNO dostępnych tylko dla klientów przenoszących numer. Do wyliczenia średnich nie uwzględniliśmy tych ofert operatorów kablowych, z regulaminu których – jak w przypadku Inea, czy UPC – jasno wynika, że są oferowane tylko klientom CATV.

W wyliczeniach uwzględnialiśmy zniżki za zgody na e-fakturę oraz zgody marketingowe. Pominęliśmy natomiast wszelkie promocje typu „przez pierwszych n miesięcy za 1 zł”, a także zniżki związane z zakupem wielu kart, czyli tzw. ofert rodzinnych. Nie wliczaliśmy też opłat za uruchomienie usług. W sytuacji, gdy operator oferuje – jak Lajt Mobile – zniżkę za limitowane używanie SIM w euroroamingu przyjęliśmy cenę bez tej zniżki. W naszym zestawieniu uwzględnione są cenniki czterech MNO oraz – osobno – ich submarek, abonamenty dostępne za pomocą aplikacji, a także oferty kilku MVNO.