4500-proc. wzrost liczby abonentów roamingu 5G do 2026 r.

Globalna liczba abonentów korzystających z usług roamingowych 5G wzrośnie z 4,5 mln w 2021 r. do 210 mln w 2026 r. prognozują analitycy Juniper Research w swoim raporcie 5G Roaming Strategies: Future Outlook, Opportunities & Market Forecasts 2021-2026.

Ponieważ międzynarodowa branża turystyczna stopniowo wychodzi z pandemii COVID-19, Juniper rekomenduje operatorom skupienie się obecnie na zwiększaniu wsparcia roamingu 5G, aby sprostać przyszłemu wzrostowi zapotrzebowania na dane przesyłane w ramach roamingu w sieciach 5G.

W raporcie analitycy zachęcają dostawców usług roamingowych do opracowywania takich funkcji roamingu z obsługą 5G, jak: analityka roamingu, roaming sponsorowany oraz sterowanie roamingiem. Według nich, usługi te pozwolą usprawnić zarządzanie coraz większą liczbą połączeń w ramach roamingu 5G, spowodują wzrost zapotrzebowania na dane w roamingu 5G oraz pomogą operatorom w maksymalizacji monetyzacji roamingu 5G.

Według przewidywań zawartych w raporcie, wraz z upowszechnianiem się roamingu 5G, konkurencja między dostawcami wokół wspomnianych powyżej usług roamingowych z obsługą 5G będzie się nasilać. Abonenci będą oczekiwać porównywalnych poziomów przepustowości i opóźnień podczas roamingu przez 5G do sieci domowej, a dostawcy usług roamingowych będą musieli zaspokoić to zapotrzebowanie za pomocą usług o wartości dodanej.

Juniper przewiduje, że globalny ruch danych w roamingu od abonentów 5G wzrośnie z 2,6 PB w 2021 r. do 770 PB do 2026 r., co odpowiada ilości danych wystarczającej do streamingu 115 mln godzin wideo w jakości 4K z platform, takich jak Netflix.

Ponadto badanie wykazało, że oczekiwany wzrost ilości danych będzie wymagał ustanowienia nowych umów, które uwzględniają dane w roamingu 5G i zapewniają abonentom usług roamingowych porównywalne wrażenia podczas korzystania z roamingu.