AKCJA SPOŁECZNA

46 mln zł na zamówienia UKE w tym roku

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował plan zamówień publicznych na bieżący rok. Ich szacowana wartość przekracza 46 mln zł. Planowanych przez regulatora na 2020 r. zamówień jest przeszło 30 a 6 z nich przekracza wartość 1 mln zł (przypada na nie 81 proc. łącznej wartości wszystkich zamówień).

Największym postępowaniem będzie przetarg na 4-letnie utrzymanie i rozwój Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), co ma kosztować 14,5 mln zł. Obecnie utrzymaniem i rozwojem platformy zajmuje się konsorcjum firm Advatech i Eskom IT, które wygrało przetarg w 2017 r.

Ponadto pośród największych zadań do realizacji znajdują się jeszcze dwa inne systemy informatyczne (system ewidencji widma radiowego oraz infrastruktura Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji) oraz dwa przedsięwzięcia budowlane.

Pośród projektów mniejszej wartości planowane jest zamówienie kilku analiz (m.in. postrzegania jakości korzystania z usług w sieci optycznej, czy penetracji usługami na obszarach POPC) oraz usług wsparcia merytorycznego urzędu, a także kilka przetargów na sprzęt pomiarowy do sieci telekomunikacyjnych.

Wszystkie wspomniane przetargi mają się odbyć w tym roku, jak również w tym roku większość z nich ma zostać zrealizowana. Niektóre umowy będą jednak realizowane do 2022-2024 r.