AKCJA SPOŁECZNA

55 inwestycji drogowych. Można zgłaszać popyt na kanalizację

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował otrzymane we wrześniu informacje od zarządców dróg o planowanej przez nich przebudowie infrastruktury w różnych miejscowościach kraju. To dla operatorów telekomunikacyjnych okazja do zgłoszenia zapotrzebowania na budowę kanalizacji teletechnicznej (na mocy ustawy o drogach publicznych). Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 60 dni od daty publikacji ogłoszenia przez zarządcę.

Od pewnego czasu w rejestrach UKE pojawiają się również informacje o już gotowych kanałach technologicznych do wykorzystania.

We wrześniu nadeszło 55 zgłoszeń w tym 14 z woj. małopolskiego (najwięcej) i po 7 woj.woj. świętokrzyskiego i mazowieckiego.

MiejscowośćInwestycja
Alwernia Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła, ul. Galicyjska.

Białogard 3 zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem.

Bieliny Budowa drogi łączącej drogę gminną 308043T Makoszyn - Stary Młyn z drogą gminną 308026T Lechów-Węgliska-Dąbrowa.

Bodzentyn Przebudowa drogi gminnej Hucisko-Kapkazy zgodnie z załącznikiem.

Boguty-Pianki Przebudowa ulicy Nowej i ulicy Targowej.

Brańsk Przebudowa drogi gminnej nr 108239B Kiersnowo - Dębowo.

Brzeszcze Przebudowa drogi gminnej nr 510513K do ul. Daszyńskiego w m. Brzeszcze.

Brzeszcze Rozbudowa drogi gminnej nr 510576K ul. Witosa w Jawiszowicach.

Busko-Zdrój Przebudowa dróg powiatowych zgodnie z załącznikiem.

Busko-Zdrój Przebudowa dróg powiatowych zgodnie z załącznikiem.

Dębica Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 105838R ulicy Skowronków w Dębicy wraz z wykonaniem oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej infrastruktury.

Dębica Przebudowa ulic miejskich Bojanowskiego, Kochanowskiego, Rydla, Wyrobka i odcinków ulic Skłodowskiej, Reja, remont ul. Wyspiańskiego i odcinków ulic Skłodowskiej, Reja oraz budowa oświetlenia, remont i budowa kanalizacji deszczowej w Dębicy. Rozbudowa odc
Dopiewo Przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadania zgodnie z załącznikiem.

Garwolin Przebudowa drogi powiatowej nr 1329W Górzno.

Gdańsk Budowa fragmentu ul. Nowej Opackiej od ul. Czyżewskiego do działki 223/19 obr. 006.

Giżycko Przebudowa drogi powiatowej nr 1622N gr. pow. (Wyszembork) - Słabowo. Przebudowa drogi powiatowej nr 1803N na odcinku powiatu - Doba.

Gorzów Wielkopolski Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie.

Kielce Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 Stopnica - Opatów.

Koluszki Przebudowa drogi gminnej nr 106698E na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Próchnika w Koluszkach oraz nr 106261E we wsi Zygmuntów.

Konstancin-Jeziorna Przebudowa ulicy Kabackiej oraz Kołobrzeskiej.

Kościan Przebudowa dróg zgodnie z załącznikiem.

Latowicz Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2241W w gminie Latowicz.

Lesko Przebudowa dróg wojewódzkich zgodnie z załącznikiem.

Leśnica Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.

Liszki Przebudowa drogi gminnej nr 604204K w m. Czułów.

Lublin Budowa przedłużenia ulicy Zelwerowicza do ul. Sławinkowskiej w Lublinie.

Malanów Budowa ulicy Nowej wraz z przebudową części ulicy Spółdzielców.

Michałowice Rozbudowa i przebudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach Wsi.

Mielec Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk.

Nawojowa Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa - Łazy Biegonickie.

Nowy Sącz Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 K Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała wraz z budową mostu. Przebudowa drogi powiatowej nr 1541 K Łącko - Kicznia.

Nowy Sącz Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko - Naszacowice.

Nowy Sącz Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna w m. Michalczowa.

Nowy Sącz Budowa odcinka ulicy (bocznej Al. Piłsudzkiego) wraz z budową skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w m. Nowy Sącz.

Opole Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Budowa dróg publicznych gminnych 4KDL i 3KDL.

Opole Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis - opracowanie dokumentacji. Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji. Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w dzielnicy Wó
Oświęcim Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu.

Popielów Budowa ścieżek pieszo-rowerowych zgodnie z załącznikiem.

Poznań Planowane inwestycje zgodnie z załącznikiem.

Przygodzice Budowa drogi gminnej Przygodzice ul. Ceglana; Rozbudowa drogi gminnej Czarnylas, ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Lipowa, dz.nr 141/1; Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki, ul. Południowa; Przebudowa dróg gminnych Przygodzice ul. Jesionowa, Topolowa.

Secemin Przebudowa drogi gminnej nr 375058T Secemin ul. Jędrzejowska.

Solec-Zdrój Przebudowa drogi gminnej nr 384029 T Zborów - Solec-Zdrój.

Szaflary Budowa drogi gminnej do cmentarza w m. Bór na odcinku od drogi powiatowej nr 1646K ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 364816K ul. Rolną i ul. Kościelną. Budowa drogi gminnej ul. Kopaczyska na odcinku od drogi powiatowej nr 1658K ul. K
Turawa Budowa ścieżki rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park - Turawa(Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705 wraz z budową kładki pieszo oraz budowa parkingu Bike & Ride w m. Kotórz Mały.

Wadowice Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny - Koziniec.

Warszawa Budowa odcinka drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej.

Warszawa Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic.

Warszawa Budowa dróg gminnych na odcinku ul. Marszałkowska - ul. E. Plater - zadanie 1 na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Włocławek Przebudowa chodników ul. Zbiegniewskiej oraz przebudowa ulicy Letniej.

Włocławek Rozbudowa ul. Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ul. Kaletniczej do Al.. Jana Pawła II.

Wodzisław Śląski Budowa drogi dojazdowej do akwenu 'Balaton' wraz z parkingiem, oświetleniem oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Zabrze Przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadania zgodnie z załącznikiem.

Zbrosławice Budowa ulicy Owocowej i Kościuszki w m. Wieszowa. Budowa ulicy Stokrotek w m. Łubki.

Zgierz Przebudowa drogi gminnej nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej nr 120352E wraz z obiektami inżynieryjnymi.

Zielonki Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Zielonki.

źr.UKE