5G potrzebuje bezprzewodowych sieci backhaul

Analitycy ABI Research w perspektywie 2027 roku przewidują solidny wzrost rynku mobilnych stacji bazowych dla bezprzewodowych sieci dosyłowych (backhaul). Całkowita liczba komórkowych stacji bazowych (w tym zarówno makro, jak i small cells) korzystających z bezprzewodowych łączy typu backhaul wzrośnie z 6,3 mln w 2022 r. do 7,6 mln w 2027 r. (z CAGR na poziomie 4 proc.), przy czym liczba łączy E-band będzie szybko rosnąć z prawie 400 tys. łączy w 2022 r. do 2,5 mln łączy w 2027 r. (przy CAGR na poziomie 44 proc.), czytamy w raporcie ABI Research Global Wireless Backhaul Markets.

W erze technologii 5G zapotrzebowanie na dane osiąga nowe maksima. Roczny ruch danych z 30 największych krajów monitorowanych przez ABI Research wzrośnie z prawie 1100 eksabajtów w 2022 r. do ponad 4000 eksabajtów w 2027 r. (przy CAGR na poziomie 30 proc.), przy czym 5G będzie stanowić ~60 proc. całkowitego ruchu danych w 2027 r.

W związku z wyższą przepustowością danych i mniejszymi opóźnieniami wymaganymi w przypadku sieci 5G rozwiązania backhaul i transportowe również muszą sprostać zwiększonym wymaganiom stawianym przez technologię 5G. I chociaż światłowód pozostaje preferowanym wyborem dla 5G backhaul, bezprzewodowe sieci typu backhaul są nadal postrzegane jako kluczowy element wielu sieci 5G ze względu na niższe koszty wdrożenia i możliwość wdrażania w obszarach, w których budowa infrastruktury światłowodowej jest złożona. Ponadto bezprzewodowe sieci backhaul mogą uzupełniać wdrożenia światłowodowe.

Postęp technologiczny w zakresie rozwiązań wykorzystujących technologię mmWave (Microwave and Millimeter Wave), takich jak: BCA (Band and Carrier Aggregation), XPIC (Cross Polarization Interference Cancelling), modulacja adaptacyjna, technologia stabilizacji anteny oraz radia dużej mocy itp. - doprowadziły do zwiększenia przepustowości łączy i odległości osiągalnych w różnych pasmach częstotliwości, dzięki czemu łączność mikrofalowa i mmWave backhaul sta się bardziej realną opcją dla operatorów – uważa cytowany w komunikacie Matthias Foo, analityk branżowy w ABI Research.

 

 
(źr. ABI Research)