5G szansą na prawdziwą konwergencję sieci

– 5G posiada potencjał, by zapewnić prawdziwą konwergencję sieci, ponieważ wykorzystuje istniejące już rozwiązania oraz może współpracować z technologiami i urządzeniami poprzednich generacji – piszą analitycy Frost & Sullivan w najnowszym raporcie „Strategie operatorów oraz perspektywy dla technologii 5G związane z rynkami wertykalnymi, prognoza do roku 2024”. Według nich, kluczową rolę w popularyzacji technologii 5G odegra współpraca z partnerami działającymi na rynkach wertykalnych.

 (źr. Pixabay)

Raport Frost & Sullivan (ang. tytuł: „Operator Strategies and Vertical Perspectives for 5G in Europe, Forecast to 2024”) zawiera szczegółowy opis poszczególnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych przy wdrażaniu technologii 5G. Analiza prezentuje także konkretne przykłady zastosowania 5G na trzech rynkach wertykalnych:

  • w branży przemysłowej/produkcyjnej (IIoT  Industry Internet of Things),
  • w smart city (oświetlenie uliczne),
  • w transporcie publicznym i prywatnym.
Wymagania wobec sieci nowej generacji

Istniejące obecnie sieci 4G okazują się niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania na szerokopasmowe łącza internetowe dla takich usług, jak: transmisje multimedialne, wideo konferencje czy zakupy online.

Rozwiązanie nowej generacji ma zapewnić bezproblemową łączność nawet w okresach szczytowego natężenia transmisji danych, oferując jednocześnie prędkość wymaganą przez takie usługi, jak szerokopasmowy internet mobilny czy Internet Rzeczy (IoT  Internet of Things).