8. FORTEL: Trzeci konkurs POPC bez limitu punktów za zasięg?

Ministerstwo Cyfryzacji zastanawia się, jakie warunki 3. konkursu POPC ustalić, aby uzyskać większe pokrycie kraju nowoczesną infrastrukturą dostępową. Dwa pierwsze konkursy objęły obszar kraju, na którym minimalna liczba gospodarstw domowych w zasięgu sieci NGA ma sięgnąć 1,2 mln.

– Nie mamy gwarancji, że wszystkie złożone w drugim naborze wnioski zakończą się podpisaniem umowy o dofinansowanie, zatem obszar bez pokrycia siecią może jeszcze wzrosnąć – mówił Dominik Kopera, zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji, podczas trwającej w Iławie 8. Konferencji FORTEL.

– Ze wstępnej analizy obszarów, na które nie zostały złożone żadne wnioski wynika, że były to obszary najmniej atrakcyjne dla inwestorów. Z tego powodu zobowiązania pokryciowe były tam niższe, a proponowana wartość dofinansowania wyższe, co jednak nie wystarczyło by zachęcić wnioskodawców. Na obszarach bez wniosków było też statystycznie więcej placówek szkolnych (średnio 141 wobec średniej dla wszystkich obszarów 125) do podłączenia, w tym więcej z tzw. grupy A, tzn. bardziej oddalonych od infrastruktury – średnio 30 wobec średniej dla wszystkich obszarów na poziomie 20. Ich obligatoryjne podłączenie do sieci stanowi dodatkowe wyzwanie – mówił Dominik Kopera.

Z tego powodu resort cyfryzacji analizuje, w jakim kierunku należy zmienić warunki 3. konkursu, aby zachęcić inwestorów. Dzisiaj jednym z pomysłów jest zmiana zasady przyznawania dodatkowych punktów za większy od minimalnego zasięg sieci na obszarze konkursowym oraz za deklarację budowy sieci o parametrach 100+ Mb/s.

W 2. konkursie maksymalnie można było uzyskać dodatkowo 200 pkt. MC domniemuje, że wnioskodawcy po osiągnięciu tego pułapu nie deklarowali większych zasięgów, ponieważ było to tylko zobowiązanie, które nie dawało im żadnych dodatkowych korzyści. W kolejnym naborze ten limit mógłby zostać zniesiony, co by oznaczało, że można „licytować” również zwiększaniem zasięgu sieci.

W kuluarach konferencji dyskutowano jednak, że to również nie jest rozwiązanie bez wad, bo może skłaniać do trudnych w realizacji, nadmiarowych deklaracji pokryciowych.

TELKO.in jest partnerem medialnym 8. Ogólnopolskiego Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL.