REKLAMA

8. proc. nakładek sieci Vectry i Multimediów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów opublikował treść decyzji, na mocy której udzielił warunkowe zgody na przejęcie Multimediów Polska przez Vectrę. Nie znajdziemy w niej terminu, w jakim Vectra ma zrealizować warunki, ponieważ termin został utajniony, ale przeczytamy, jak ma wyglądać strona techniczna.

Na 8. lokalnych rynkach operator jest zobowiązany wydzielić elementy sieci: od stacji czołowej (opcjonalnie wraz z nią) do zakończenia sieci w domu klienta i przenieść je na własność nowoutworzonego (lub istniejącego) podmiotu, które będzie świadczył dalej usługi abonentom. Scedowane na ten podmiot mają być również umowy abonenckie, umowy z pracownikami i współpracownikami wykonującymi czynności wyłącznie na rzecz wydzielonych sieci i jej klientów, pełna dokumentacja księgowo-techniczna działalności w wydzielonych sieciach, jak również prawa do grunt, na których posadowione są urządzenia telekomunikacyjne.

Tym spółkom Vectra zobowiązana będzie świadczyć wszelkie dodatkowe usługi hurtowe, umożliwiające dostarczanie usług klientom, jak np. sublicencja na reemisję kanałów telewizyjnych. Nowy operator będzie natomiast musiał zawrzeć odpowiednie umowy o korzystanie z kanalizacji teletechnicznej Orange, czy uzyskać zgody na korzystanie z urządzeń umieszczonych w pasie drogowym (co będzie zadaniem Vectry, jak tymczasowego właściciela tych podmiotów).

Każdy z tych nowych podmiotów Vectra będzie zobowiązana sprzedać zaakceptowanemu przez UOKiK podmiotowi, którym może być tylko inny operator telekomunikacyjny, gwarantujący świadczenie usług na warunkach nie gorszych niż Vectra lub Multimedia. W razie potrzeby Vectra może świadczyć takiemu podmiotowi usługi hurtowe na potrzeby sprzedawanej sieci przez 18 miesięcy od transakcji.

W pozostałych 13. miastach Vectra będzie zobowiązana do poinformowania klientów stosownym środkiem komunikacji (list polecony, mail, komunikat z dekodera) o możliwości zmiany dostawcy w ciągu 9 miesięcy. Operator będzie zobowiązany do okresowego raportowania realizacji tego warunku.

Urząd uzasadniał te warunki koniecznością zniwelowania nadmiernej pozycji rynkowej, jaką osiągną połączone firmy. UOKiK stwierdził, że Vectra i Multimedia działają na tych samych 52 miejskich rynkach telewizji, i że na 20 z nich po połączeniu osiągają lub przekraczają 40 proc. udziału (pozycja dominująca). Na rynku dostępu do internetu współdziałanie obu sieci stwierdzono na 57 miejskich rynkach, przy czym na 29 z nich osiągnięcie pozycji dominującej.

Pozycję dominującą na obu rynkach stwierdzono na 18. (a ostatecznie na 16.) lokalnych rynkach.

Regulator analizował również pokrywanie siecią obu operatorów tych samych obszarów, ale tutaj żadnych danych nie opublikowano. Z opinii Urzędu Komunikacji Elektronicznej natomiast wynika (dane zapewne na 2017 r.), że zasięg sieci Vectry (zakończenie w lokalu mieszkalnym) wynosi 2,428 mln gospodarstw domowych, zasięg sieci Multimediów 1,494 mln gospodarstw domowych, a współwystępowanie obu sieci – 322 tys. gospodarstw domowych. Dane te różnią się od informacji podawanych przez Vectrę, ale operator podaje potencjalny zasięg sieci, wraz z lokalami do szybkiego podłączenia, a Prezes UKE istniejącej zakończenia sieci. Gdyby te dane były adekwatne do danych o całej sieci Vectry, to należałoby szacować, że Vectra musi sprzedać sieci o zasięgu 300-350 tys. HP.

W analizie rynków telewizyjnych UOKiK analizował sytuację głównych podmiotów konkurujących z Vectrą i Multimediami, za które uznał operatorów platform Canal+ i Cyfrowy Polsat, Orange Polska oraz UPC. Na rynkach szerokopasmowych za głównych konkurentów uznano Orange Polska, Cyfrowy Polsat (Netię?), UPC oraz operatorów lokalnych.

Po ostatecznej analizie i negocjacjach z Vectrą UOKiK zrezygnował z obowiązku stosowania środków zaradczych w kilku miastach.