800-tka znowu do wzięcia?

Sferia zakończyła rozmowy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i nie zdecydowała się przedłużyć rezerwacji na pasmo 800 MHz na zaproponowanych przez UKE warunkach – powiedziała dzisiaj podczas konferencji prasowej Katarzyna Ostap-Tomann, dyrektor finansowa i członek zarządu Cyfrowego Polsatu, do którego należy Sferia.

Fakt zakończenia procedury administracyjnej potwierdza UKE.

– Sprawa została zakończona decyzją z 12 marca 2019 r. – mówi Przemysław Poznański z biura prasowego regulatora.

Treści decyzji jednak nie chce zdradzić.

– Decyzja nie została jeszcze doręczona. Przed doręczeniem decyzji stronie nie chcielibyśmy wypowiadać się na temat jej treści – wyjaśnia pracownik UKE.

W pierwszej połowie bieżącego miesiąca sprawa jeszcze była w toku, a Sferia uzupełniała dokumenty. Przypomnijmy, że regulator wydał dla niej decyzję o przedłużeniu rezerwacji na kolejne 15 lat za opłatą w wysokości 1,726 mld zł. Operatorów odwołał się od tej decyzji, wnosząc o rozłożenie płatności na raty. Nie wiemy, która strona ostatecznie zadecydowała o zakończeniu postępowania (operator mógł wycofać wniosek).

Warto przypomnieć, że pod koniec lutego br. trybunał arbitrażowy w Paryżu wyrokował przeciwko udziałowcom Sferii, którzy domagali się odszkodowania (ok. 1,5 mld zł) za ograniczenie spółce możliwości dysponowania przyznanym pasmem radiowym w poprzedniej dekadzie. Sąd nie dopatrzył jednak naruszeń praw udziałowców operatora w działaniach polskich organów.

Jeżeli postępowanie o przedłużenie rezerwacji przez Sferię rzeczywiście zostało zakończone, to znaczy, że w dyspozycji UKE jest blok radiowy 2 x 5 MHz w cennym paśmie 800 MHz, którego aukcja przyniosła skarbowi państwa 8,622 mld zł w 2015 r. Wedle aktualnie obowiązującego prawa, Prezes UKE zaczyna procedurę przydziału częstotliwości na wniosek zainteresowanych tym operatorów. Zainteresowanie takie (wstępnie) wyrażał np. Play.