REKLAMA

8,4 mln zł kary dla Telestrady od UOKiK. Operator się odwoła

Aktualizacja 06.10.2021 21:22

 

Telestrada poinformowała dzisiaj o niepowodzeniu w próbach zawarcia ugody z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od stycznia ubiegłego roku, w ramach postępowania odwoławczego przed SOKiK, ukarany przedsiębiorca może wystąpić z propozycją ugody. Ugoda taka zwierana jest przed sądem, ale jej treść zależy od stron postępowania i daje więcej możliwości zmiany efektów decyzji Prezesa UOKiK niż wyrok sądu w zwykłej sprawie odwoławczej. Dzisiaj jednak Telestrada podaje, że UOKiK uznał jej propozycje za nie do przyjęcia i zawnioskował o skierowanie odwołania w tradycyjny tryb postępowania SOKiK.

– ł.d.

---

Aktualizacja 17.12 09:47

Dzisiaj UOKiK opublikował decyzję w sprawie nałożenia kary na Telestradę. Z treści decyzji wynika, że przedstawiciele handlowi reprezentujący firmę, dokonywali znanych na rynku nadużyć, przede wszystkim kosztem osób starszych.

Dezinformacja dotyczyła najczęściej podawania się za reprezentantów Orange Polska oraz Netii, a także Playa. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że pośród poszkodowanych są także abonencie Novum S.A., którą to spółkę UOKiK oskarżał o takie same nadużycia na szkodę klientów innych dostawców.

Praktyką Telestrady było lekceważenie reklamacji klientów na niewłaściwie zawarte umowy. Reklamacje były jednak uznawane, gdy interweniował powiatowy rzecznik konsumenta.

Nadużycia stwierdzano od 2017 r. z głównym nasileniem w okresie 2018-2019.

– ł.d.

---

Zarząd Telestrady zamierza odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od  decyzji UOKiK, który nałożył na nią karę w wysokości ponad 8,4 mln zł.

W ubiegłym roku UOKiK informował o wpłynięciu licznych skarg na tę firmę telekomunikacyjną, która mogła stosować nieuczciwe praktyki przy pozyskiwaniu nowych klientów, polegające na podszywaniu się pod dotychczasowego operatora. W efekcie takich działań Telestrady konsumenci dopiero po otrzymaniu faktury za nowe usługi mieli się dowiadywać, że zawarli umowę z tą firmą.

Oprócz kary pieniężnej UOKiK zobowiązał Telestradę do usunięcia trwałych skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w sposób określony przez UOKiK, a także zobowiązał operatora do opublikowania na oficjalnej stronie internetowej oświadczenia o treści, którą mu wskaże.