REKLAMA

Abi: przychody z 5G slicing przekroczą 20 mld dolarów do 2026 r.

Wraz z rosnącą liczbą wdrożeń 5G, znaczenie tzw. warstwowania sieci (ang. network slicing) dla przedsiębiorstw będzie rosło, a popyt na 5G slicing będzie napędzany głównie przez branże przemysłu ciężkiego, czytamy w raporcie Abi Research5G Network Slicing and Industry Verticals”.

Sama produkcja przemysłowa, technologie mobilne C-V2X (Cellular vehicle-to-everything) i logistyka potencjalnie wygenerują skumulowane przychody w wysokości 12 mld dolarów do 2026 r., co stanowi znaczną część całego rynku 5G slicing, którego wartość prawdopodobnie przekroczy próg 20 mld dolarów. Obecnie duża część dyskusji koncentruje się na tym, jak różne branże mogą złagodzić złożoność operacyjną prowadzenia biznesu dzięki dzieleniu sieci 5G na segmenty.

Według analityków Abi Research, istnieją trzy dominujące czynniki biznesowe napędzające rozwój rynku 5G slicing. Po pierwsze, nowe usługi mogą być wdrażane z niewielkimi zakłóceniami lub bez zakłóceń w istniejących usługach. W dzisiejszych sieciach elastyczność usług jest wyzwaniem, ponieważ wprowadzanie nowych usług wymaga rekonfiguracji sieci bazowych. Po drugie, branże mogą zoptymalizować wydajność sieci przy potencjalnie niższych kosztach. Wspólna infrastruktura sieciowa używana w wielu segmentach sprzyja lepszemu wykorzystaniu zasobów i teoretycznie może zmniejszyć zakres i złożoność integracji. Po trzecie, warstwowanie 5G umożliwia partnerom wertykalnym wprowadzanie na rynek szerszego zakresu usług w oparciu o niestandardowe umowy oparte na umowach SLA (ang. service level agreements) o gwarantowanym poziomie świadczenia usług.

Czerpanie pełnych korzyści z warstwowania sieci 5G to przedsięwzięcie długofalowe, które będzie musiało rozpocząć się od małych wdrożeń kampusowych realizowanych przez jednego dostawcę. Wdrożenia wielu dostawców zmaterializują się wraz z dalszymi dostosowaniami branżowymi w zakresie obsługi terminali, modelu biznesowego i współpracy między integratorami systemów, dostawcami i operatorami – zastrzega cytowany w komunikacie Don Alusha, 5G Core & Edge Networks Senior Analyst w Abi Research.