Abi Research: Domowe WiFi przechodzi transformację strukturalną

Wiele ostatnich wydarzeń wskazuje na to, że nadchodzi era rewolucji rynkowej w domowych sieciach WiFi. Jednym z nich jest wcześniejsze niż oczekiwano pojawienie się standardu WiFi 7 i zaprezentowanie na początku tego roku przez Qualcomm pierwszego w branży chipsetu WiFi 7, a następnie niedawne ogłoszenie przez firmę Broadcom swojego ekosystemu WiFi 7, który obejmuje chipsety BCM6726/67263 przeznaczone dla punktów dostępowych dla gospodarstw domowych.

Na rynek w tym roku zostanie dostarczonych ponad 16 mln chipsetów WiFi 7, a do 2026 roku dostawy wzrosną do prawie pół miliarda, prognozują analitycy firmy Abi Research w raporcie Residential Wi-Fi and Wireless Infrastructure Update.

Ponadto Abi Research spodziewa się ‘dojrzewania’ sieci WiFi typu mesh (ang. mesh networking - sieci kratowe), przewidując, że przychody z infrastruktury mesh w latach 2021-2026 będą średniorocznie rosnąć o 15 proc. (CAGR), z 2,9 mld dol. do 4,6 mld dol. Jednocześnie rozkwit nowych form usług dodanych związanych z sieciami WiFi przyczyni się do fundamentalnych zmian w łączności w gospodarstwach domowych. Jedną z takich usług jest wykrywanie ruchu WiFi, z funkcjami Cognitive, Origin Home i Plume oferującymi innowacyjne rozwiązania.

Od pojawienia się nowych protokołów WiFi i uwolnienie widma, po nadejście ery sieci kratowych  oraz usług o wartości dodanej, jasne jest, że rynek WiFi dla gospodarstw domowych przechodzi obecnie okres szybkiej transformacji strukturalnej – mówi cytowany w komunikacie Andrew Spivey, analityk branżowy w ABI Research.

Wzrostowi innowacyjności w domowych sieciach WiFi towarzyszy wzrost złożoności rynku. – Chociaż otwarcie pasma 6 GHz na nielicencjonowane użytkowanie zapoczątkuje nową erę w historii domowych sieci WiFi, to jednak pozostaje wiele czynników tłumiących dynamikę wprowadzania nowych rozwiązań w domach, w tym: obecny niedobór urządzeń konsumenckich obsługujących pasmo 6 GHz, nierówny dostęp do pasma 6 GHz na całym świecie, niski poziom obsługi protokołu przez dostawców usług, brak świadomości konsumentów dotyczącej rozwiązań WiFi 6E, bliskość wdrożenia WiFi 7 i zakłócenia łańcucha dostaw – wylicza Spivey .

Podczas gdy firmy mogą pocieszyć się faktem, że penetracja 6 GHz w urządzeniach konsumenckich będzie gwałtownie wzrastać w nadchodzących latach (w 2026 r. proporcje dostaw chipsetów 6 GHz obsługujących smartfony i przenośne komputery według prognoz Abi Research wyniosą odpowiednio 49 proc. i 68 proc.), to nadal chcą mieć większą jasność co do tego, kiedy inne bariery zostaną usunięte. Analitycy Abi zwracają uwagę, że wyzwania istnieją również w zakresie innych aspektów rynku WiFi dla gospodarstw domowych, w tym dotyczą: prób określenia tego, na które konfiguracje sieci WiFi są najbardziej otwarci konsumenci; wiedzy o tym, które usługi o wartości dodanej mają największy potencjał przynoszenia przychodu; szacowania wskaźnika penetracji 5G FWA, określania optymalnej strategii MIMO oraz wiedzy, kiedy zakłócenia w łańcuchach dostaw zostaną złagodzone.