REKLAMA

Accelerated computing motorem wzrostu inwestycji w data center

Globalne wydatki inwestycyjne na centra danych są na dobrej drodze, aby osiągnąć pułap 377 miliardów dolarów do 2026 roku przy ponad 50 proc. udziale hiperskalowych dostawców usług chmurowych w tym rynku, przewidują analitycy Dell’Oro Group w raporcie Data Center IT Capex 5-Year Forecast Report. Według nich, coraz częstsze stosowanie usług accelerated computing będzie generować możliwości rozwoju rynku.

Centrum danych przyszłości będzie nadal ewoluować, a na horyzoncie pojawią się nowe architektury z akceleracją mocy obliczeniowej (ang. accelerated computing), które umożliwią bardziej zautomatyzowane, inteligentne i immersyjne aplikacje z elementami sztucznej inteligencji dla użytkowników końcowych. Hiperskalowi dostawcy usług będą liderami rynkowymi w zakresie inwestycji w nowe technologie accelerated computing, z naciskiem na najnowocześniejsze architektury serwerów i sieci, a także ulepszone rozwiązania do zarządzania chłodzeniem. Jednak w najbliższym czasie można spodziewać się dużej niepewności co do kondycji całego rynku. Utrzymujące się wyzwania związane z łańcuchem dostaw, utrzymująca się presja inflacyjna i słabnący wzrost gospodarczy mogą w najbliższym czasie obniżyć wydatki przedsiębiorstw na centra danych. Pomimo tych krótkoterminowych niepewności, naszym zdaniem długoterminowe perspektywy są optymistyczne, ponieważ przedsiębiorstwa podejmują inicjatywy związane z transformacją cyfrową, wdrażają nowe obciążenia w ramach modelu chmury hybrydowej, a dostawcy usług chmurowych i operatorzy telekomunikacyjni rozszerzają swoją infrastrukturę na brzeg sieci” – komentuje cytowany w komunikacie  Baron Fung, dyrektor ds. badań w Dell'Oro.

Analitycy Dell’Oro prognozują, że do 2026 roku globalne nakłady inwestycyjne na centra danych wzrosną o 13 proc. Wprowadzanie nowych platform procesorów serwerowych i technologii accelerated computing będzie głównym motorem wzrostu nakładów inwestycyjnych w centra danych.

Do 2026 roku przetwarzanie na brzegu sieci (ang. edge computing) będzie stanowić 8 proc. całkowitych wydatków na infrastrukturę centrów danych, przewiduje Dell’Oro.