REKLAMA

AI daje dodatkowy impuls rynkowi usług chmurowych

Globalne wydatki przedsiębiorstw w III kwartale br. na usługi infrastruktury chmurowej wyniosły ponad 68 mld dolarów, co oznacza wzrost o 10,5 mld dolarów w porównaniu z III kwartałem 2022 r., pokazują dane Synergy Research Group. To piąty z rzędu kwartał, w którym rynek chmury wzrósł o 10-11 miliardów dolarów w porównaniu z rokiem poprzednim. Tempo wzrostu rok do roku wyniosło 18 proc. w III kwartale, zasadniczo na tym samym poziomie co w poprzednich dwóch kwartałach.

Obecny klimat gospodarczy i polityczny wyhamował wzrost wydatków na chmurę, istnieją jednak wyraźne dowody na to, że technologie i usługi generatywnej sztucznej inteligencji zaczynają pomagać w pokonywaniu tych barier, wynika z analiz Synergy. Wydatki w III kwartale br. wzrosły o 5 proc. w porównaniu z II kwartałem, znacznie przewyższając tempo wzrostu kwartał do kwartału obserwowane w poprzednich dwóch kwartałach. Pomijając szczyty sezonowe zawsze obserwowane w czwartym kwartale, sekwencyjny wzrost wydatków na chmurę był najwyższy od 2021 r.

Wśród największych dostawców usług chmurowych Google i Microsoft odnotowały większy wzrost rok do roku, przy czym Microsoft zwiększył swój udział w światowym rynku o prawie dwa punkty procentowe w porównaniu z III kwartałem ub.r. Ich udziały w światowym rynku w trzecim kwartale wyniosły odpowiednio 23 proc. i 11 proc. Tymczasem lider rynku Amazon utrzymał się w swoim wieloletnim przedziale udziałów rynkowych wynoszącym 32–34 proc., choć znajdował się w dolnej granicy tego zakresu. Łącznie trzej liderzy posiadali 66 proc. światowego rynku. Wśród dostawców usług chmurowych drugiego poziomu o najwyższym wskaźniku wzrostu rok do roku Synergy wymienia: Oracle, Snowflake, MongoDB, VMware, Huawei i China Telecom.

Synergy szacuje, że kwartalne przychody z usług infrastruktury chmurowej (w tym IaaS, PaaS i usług hostowanej chmury prywatnej) wyniosły 68,1 mld dolarów, a przychody za ostatnie 12 miesięcy osiągnęły poziom 257 mld dolarów. Największą część rynku stanowią publiczne usługi IaaS i PaaS, które w III kwartale wzrosły o 19 proc.

Dominacja głównych dostawców usług chmurowych jest jeszcze bardziej widoczna w chmurze publicznej, gdzie trójka największych dostawców ma 72 proc. rynku. Geograficznie rynek chmury obliczeniowej nadal silnie rośnie we wszystkich regionach świata. Licząc w walutach lokalnych, najsilniejszy wzrost odnotował region Azji i Pacyfiku (APAC), przy czym Indie, Chiny, Australia i Japonia odnotowały wzrost o 20 proc. lub więcej rok do roku.

Sztuczna inteligencja zapewnia rynkowi usług chmurowych dodatkowy impuls, zaznaczają analitycy Synergy. AI pomaga udostępnić szeroką gamę nowych obciążeń w chmurze. Przyszłe tempo wzrostu chmury utrzyma się na wysokim poziomie w nadchodzących latach, przewiduje Synergy.

 
(źr. Synergy Research Group)