AI głównym czynnikiem wzrostu rynku infrastruktury data center

III kwartał 2023 r. był piątym z rzędu kwartałem dwucyfrowego wzrostu rok do roku na rynku fizycznej infrastruktury centrów danych (DCPI - Data Center Physical Infrastructure), który historycznie przez ostatnią dekadę rósł średnio w jednocyfrowym tempie, czytamy w kwartalnym raporcie Dell'Oro Group Data Center Physical Infrastructure.

Analitycy zwracają uwagę, że wzrost zamówień spowodowany pandemią maleje, natomiast początkowe wdrożenia sztucznej inteligencji materializują się jako nowy czynnik wzrostu przychodów. Część dostawców zabezpieczyła zamówienia na sprzęt zoptymalizowany pod kątem obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją na dużą skalę, co z nawiązką kompensuje spadek zamówień związanych z pandemią.

Historia infrastruktury dla generatywnej sztucznej inteligencji rozpoczęła się od procesora Nvidia H100 w I kwartale 2023 r., który pozostaje branżowym barometrem wdrażania sztucznej inteligencji. Bez wątpienia inwestycje w zasilanie i chłodzenie związane ze sztuczną inteligencją zaczęły przyczyniać się do wzrostu rynku w III kwartale 2023 r. – powiedział cytowany w komunikacie Lucas Beran, dyrektor ds. badań w Dell'Oro Group.

Vertiv w dalszym ciągu wyprzedza tempo wzrost rynku DCPI i w III kwartale 2023 r. zyskał ponad 2 punkty procentowe udziału w rynku.

Dell’Oro przewiduje, że wzrost światowego rynku DCPI w 2024 r. będzie umiarkowany w miarę realizacji zamówień wywołanych pandemią. Tempo wzrostu rynku pozostanie na poziomie wyższym niż historyczne, ponieważ w ciągu roku będzie coraz więcej zastosowań sztucznej inteligencji.