REKLAMA

Alior Bank uruchamia nową ofertę finansowania dla małych i średnich firm telekomunikacyjnych

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mający status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP) mogą uzyskać w Alior Banku preferencyjne finansowanie, na prostszych zasadach niż dotychczas. Bank uruchomił bowiem nowy produkt - Pożyczkę Szerokopasmową Płynnościową, mającą charakter finansowania obrotowego.

Alior Bank jest jedynym bankiem na rynku, który posiada atrakcyjną ofertę finansowania dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych – Pożyczkę Szerokopasmową. Jest ona udzielana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (PO PC), współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Każda Pożyczka Szerokopasmowa jest w 80 proc. finansowana ze środków PO PC, a w 20 proc. - ze środków Alior Banku. Dzięki temu, Alior Bank może zaoferować bardzo niskie koszty finansowania – całkowite oprocentowanie pożyczki w skali roku może wynieść nawet 2,2 proc. (jeśli klient może skorzystać z pomocy de minimis). Opłata prowizyjna dotyczy wyłącznie części pożyczki finansowanej przez Alior Bank i wynosi 2 proc.

Inwestorzy, którzy w okresie trzech kolejnych lat wykorzystali dopuszczalny limit pomocy de minimis tj. równowartość 200 tys. euro, również mogą wnioskować o przyznanie Pożyczki Szerokopasmowej. W takim przypadku wysokość oprocentowania ustalana jest w oparciu o stopę referencyjną Komisji Europejskiej – w tym wariancie oprocentowanie pożyczki w skali roku może wynieść 4,4 proc.

– Dotychczasowe doświadczenia oraz konsultacje z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych stanowiły dla nas inspirację do opracowania i wdrożenia prostszych zasad udzielania i uruchamiania Pożyczek. Chcąc również dotrzeć z praktycznymi informacjami o nowych zasadach bezpośrednio do firm telekomunikacyjnych, zdecydowaliśmy się na organizację 14 czerwca br. Dnia Otwartego w Warszawie, w trakcie którego przedsiębiorcy będą mogli skonsultować swoje pomysły z doradcami klienta i analitykami kredytowymi Alior Banku – powiedziała Aleksandra Podobińska-Durka, Dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Alior Banku.

Od maja 2018 roku Alior Bank oferuje dwa rodzaje Pożyczki Szerokopasmowej:

  • POŻYCZKĘ SZEROKOPASMOWĄ INWESTYCYJNĄ (mającą charakter kredytu inwestycyjnego) oraz
  • POŻYCZKĘ SZEROKOPASMOWĄ PŁYNNOŚCIOWĄ (stanowiącą formę finansowania obrotowego).

Pożyczkę Płynnościową mogą uzyskać jedynie firmy telekomunikacyjne mające status mikro –, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Uzyskanie i rozliczenie takiej Pożyczki będzie prostsze niż w przypadku Pożyczki Szerokopasmowej Inwestycyjnej  klient będzie mógł bowiem dostarczyć prognozy finansowe w uproszczonej formie, a cel finansowania przedstawić we wniosku kredytowym.

14 czerwca br. w Warszawie, w trakcie Dnia Otwartego, przedsiębiorcy będą mogli skonsultować swoje pomysły z doradcami klienta i analitykami kredytowymi Alior Banku.

Ten rodzaj finansowania może być przeznaczony na pokrycie kosztów niewielkich prac budowlano-montażowych, mających na celu przyłączenie do sieci szerokopasmowej nowych odbiorców lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie (w tym w szczególności instalacji linii kablowych wewnątrz budynków, mieszkań oraz zakupu urządzeń telekomunikacyjnych, w tym elementów infrastruktury aktywnej sieci).

Pożyczka Płynnościowa może być także przeznaczona na finansowanie wybranych kosztów działalności firmy ponoszonych w okresie do 3 miesięcy, w tym:

  • bieżących opłat za zajęcie pasa drogowego i słupów,
  • dzierżawy infrastruktury technicznej,
  • kosztów mediów,
  • wynajmu powierzchni biurowej,
  • remontów lokalu,
  • marketingu.

Może być udzielona do kwoty 1 mln zł, a okres jej spłaty wynosi do 5 lat.

Alior Bank nadal oferuje swoim klientom (zarówno przedsiębiorcom telekomunikacyjnym z sektora MSP, jak i dużym przedsiębiorstwom) finansowanie inwestycyjne pod nazwą Pożyczka Szerokopasmowa Inwestycyjna.

Z tego źródła mogą zostać sfinansowane przedsięwzięcia obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniające dostęp do szybkiego Internetu, tj. o przepustowości min. 30 Mb/s. Inwestycje mogą być realizowane na białych, szarych lub czarnych obszarach NGA, zdefiniowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Finansowaniu podlegają nakłady ponoszone zarówno na część pasywną, jak i aktywną sieci szerokopasmowej, na rzecz użytkowników końcowych, tj. odbiorców dostępu do Internetu. Pożyczka Szerokopasmowa Inwestycyjna może być udzielona do kwoty 10 mln zł, na okres nawet 15 lat.

ALEKSANDRA PODOBIŃSKA-DURKA, Dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Alior Banku

Wprowadzone zmiany pozwoli nam na znaczną dywersyfikację oferty, jeszcze lepiej dopasowując ją do rzeczywistych potrzeb naszych klientów. Po pierwsze, przedsiębiorca telekomunikacyjny może sfinansować Pożyczką Szerokopasmową Inwestycyjną zakup innego podmiotu, w tym koszty przekazania praw własności w przedsiębiorstwach między niezależnymi inwestorami w celu rozszerzenia działalności oraz umocnienia pozycji na rynku. Zmodyfikowaliśmy też proces kredytowy, zwiększając w ten sposób możliwości otrzymania pożyczki. Po trzecie, znacznie uprościliśmy zasady wyboru przez kredytobiorców dostawców i wykonawców. Ponadto, dzięki podpisaniu drugiej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dysponujemy dodatkowymi środkami na Pożyczki Szerokopasmowe. Zachęcam zatem do kontaktu z bankierami Alior Banku.

REKLAMA