REKLAMA

Alior wykorzysta model współpracy z T-Mobile Polska w Rumunii

Alior Bank poinformował, że podpisał z Telekom Romania, rumuńskim operatorem należącym do Deutsche Telekom, umowę o pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych banku

Współpraca będzie obejmowała oferowanie klientom Telekom Romania większości produktów bankowych we wszystkich możliwych kanałach. Ma to być kontynuacja modelu, w którym Alior Bank współpracuje w Polsce z T-Mobile od maja 2014 roku.

Telekom Romania będzie odpowiadał za marketing produktów finansowych oferowanych wspólnie z Alior Bankiem.

Celem, jaki stawiają sobie partnerzy jest pozyskanie do obsługi bankowej "istotnej części" z ponad 6 mln klientów Telekom Romania.

Wynagrodzenie Telekom Romania z tytułu świadczenia usług pośrednictwa finansowego składać się będzie z trzech składników:  jednorazowego za każdego nowego klienta, miesięcznego w wysokości zależnej od liczby klientów, oraz procentowego udział w zysku Oddziału Banku przed opodatkowaniem (poziom zależny od dochodowości bazy klientów pozyskiwanych przez Telekom Romania).

Umowa została zawarta na pięć lat , z opcją automatycznego przedłużenia na kolejne pięć lat.