REKLAMA

Alstom, Ericsson, NetWorkS! chcą wdrażać w Polsce FRMCS, następcę GSM-R

Firmy Alstom, Ericsson, NetWorkS! oraz Instytut Kolejnictwa podpisały list intencyjny w sprawie implementacji i testowania Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) na polskim rynku.

FRMCS to standard łączności oparty na technologii 5G, przeznaczony do zastąpienia obecnie używanego systemu GSM-R (jeszcze nie wdrożonego w Polsce). Jego głównym celem jest zwiększenie przepustowości istniejących sieci kolejowych oraz optymalizacja kosztów ich działania. Został zaprojektowany przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC).

W ramach zawartej współpracy, sygnatariusze Listu Intencyjnego opracują wspólne projekty badawczo-rozwojowe, przeprowadzą weryfikację wymagań i rozwiązań w rzeczywistych warunkach kolejowych, tj. na pełnowymiarowym torze, oraz stworzą i rozwiną modele szkoleniowe i certyfikacje systemu FRMCS.

Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego:

  • Alstom dostarczy nowoczesny podsystem sterowania dla pojazdów.
  • Ericsson dostarczy rozwiązanie radiowej sieci telekomunikacyjnej na potrzeby realizacji pilotażu technologii FRMCS.
  • NetWorkS! zapewni kompetencje w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych w sektorze transportu kolejowego oraz budowy i utrzymania sieci testowej FRMCS.
  • Instytut Kolejnictwa dostarczy niezbędną infrastrukturę badawczą, gdzie system FRMCS będzie poddawany testom.

Przypomnimy, że niedawno Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z badania, jak przebiega realizacja przez PKP PLK wdrożenia GSM-R. Tam na czele konsorcjum realizującego projekt stoi Nokia. Raport NIK był bardzo krytyczny, a realizacja projektu jest opóźniona o prawie 3 lata.