REKLAMA

Łączą się operatorzy alternatywni w Niemczech

Niemiecki MVNO Drillisch przejmuje od niemieckiego ISP United Internet dział zajmujący się telefonią stacjonarną i komórkową. Powstanie czwarty co do wielkości – po Deutsche Telekom, Vodafone i Telefonica Deutschland – operator telekomunikacyjny w Niemczech, którego głównym właścicielem będzie United Internet.

W ramach transakcji Drillisch w zamian za swoje akcje ma przejąć należącą do ISP spółkę 1&1 Telecommuniactions SE, która od 2 maja jest właścicielem świadczącej usługi klientom detalicznym części Versatelu, operatora telekomunikacyjnego. W transakcji przejmowana spółka została wyceniona na 5,85 mld euro.

Przejęcie 1&1 Telecommunication od będzie się w dwóch etapach. W pierwszym Drillisch w zamian za nieco ponad 9 mln swoich akcji przejmie od United Internet 7,75 proc. kapitału 1&1 Telecommunication SE. W efekcie udział United Internet w kapitale MVNO wzrośnie z 20,1 proc. do ponad 30 proc. W drugim kroku w ręce Drillisch trafią pozostałe akcje 1&1 Telecomummunications SE. MVNO opłaci je blisko 108 mln swoich nowych akcji. W efekcie United Internet będzie kontrolował 72,7 proc. kapitału Drillisch.

Pierwszy etap transakcji nie wymaga zgody akcjonariuszy Drillisch, bo podniesienie kapitału odbędzie się w ramach kapitału docelowego. Na drugi etap zgoda będzie konieczna, więc 25 czerwca odbędzie się zgromadzenie wspólników spółki.

Aby zabezpieczyć interesy mniejszościowych krótkoterminowych inwestorów Drillisch, którzy mogą uznać transakcje przejęcie 1&1 Telecommuniations SE za niekorzystną, United Internet ogłosi wezwanie na wszystkie akcje MVNO. Zaoferuje im 50 euro za akcję, czyli o 8,2 proc. więcej niż średnia ważona obrotem cena akcji Drillisch w ostatnim miesiącu. W wezwaniu Drillisch wyceniono na 2,8 mld euro. Wzywający zakup akcji MVNO w wezwaniu zamierza sfinansować kredytem bankowym.

W końcu 2016 r. 1&1 Telecommunications SE (wraz z działem B2C Versatela) i Drillisch mieli w sumie 12 mln klientów, a ich łączne przychody pro-forma wynosiły 3,2 mld euro. Oczekuje się, że połączenie telekomunikacyjnych biznesów w 2020 r. przyniesie synergię na poziomie 150 mln euro rocznie, a w 2025 r. wartość ta wzrośnie do 250 mln euro.

Oczekuje się, że transakcja, która wymaga zgód regulacyjnych zostanie zamknięta do końca 2017 r.