REKLAMA

Amerykański rynek wycenia gniazdko na 5-6 tys. dol.

Charter Communications zawarł umowę o przejęciu kontroli nad łączną liczbą 3,9 mln abonentów sieci kablowych Comcastu. Ta transakcja ma nie dopuścić do przekroczenia przez Comcast 30% udziału w amerykańskim rynku kablowym po sfinalizowaniu zakupu Time Warner Cable. Pierwszym krokiem porozumienia z Charter będzie sprzedaż 1,4 mln abonentów za 7,3 mld dolarów. To daje wycenę jednego gniazdka abonenckiego na 5,2 tys. dolarów.

Kolejnym krokiem będzie wydzielenie z Comcastu podmiotu, który przejmie obsługę 2,5 mln abonentów. W tym podmiocie 33% udziałów obejmie Charter, który będzie również sprawował nad nim kontrolę operacyjną. Wartość nowej spółki oszacowano na 14,3 mld dolarów, co z kolei pozwala wycenić jedno gniazdko na 5,7 tys. dolarów.

Co ciekawe, wymuszone presją organów antymonopolowych operacje pomiędzy Comcastem i Charter dają wyższą wycenę gniazdka abonenckiego, niż zawarta na czysto rynkowych warunkach transakcja przejęcia Time Warner Cable. W tamtym przypadku Comcast płacił 4,1 tys. dolarów za każde z 11 mln gniazdek abonenckich. W przeliczeniu na złotówki jeden abonent na rynku amerykańskim kosztuje przy akwizycji 12-18 tys. zł. W Polsce kilkakrotnie mniej.

ARPU (dane Comcastu) na amerykańskim rynku wynosi jednak ok. 130 dolarów, czyli blisko 400 zł. Dla porównania w przypadku Multimediów Polska ARPU w ostatnim kwartale wyniosło 68 zł. Gdyby kierować się prostymi wskaźnikami, to wycena gniazdka kablowego w Polsce powinna być 4-5 razy niższa, niż w Stanach Zjednoczonych