REKLAMA

Andrzej Andruszków pokieruje spółką Avios z grupy Korbanku

Andrzej Andruszków, dotychczasowy menedżer produktu Avios, powołany został przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na stanowisko prezesa zarządu Avios. z o. o. spółki z grupy Korbank, ISP z Wrocławia. Uchwała weszła w życie 22 czerwca 2022 r.

Andrzej Andruszków jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku Optoelektroniki. Związany z rynkiem telekomunikacyjnym od początku pracy zawodowej. Przez wiele lat współpracował z największymi operatorami TVK na terenie RP, gdzie animował rozwój działów sprzedaży, w tym D2D. Współorganizator wdrożenia pierwszej w Polsce telewizji cyfrowej Wizja TV. W Avios odpowiedzialny był dotychczas za rozwój ilościowy i jakościowy usług IPTV.

Nowy prezes zapowiada dalszy dynamiczny rozwój usługi i nowości sprzętowe.