Argument, że ISP naruszy stan wznoszonego budynku nie przekonał UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Euronet, ISP z Białegostoku, do nieruchomości przy ul. Wysoki Stoczek w Białymstoku.

Na nieruchomości dwóch współwłaścicieli prowadzących działalność gospodarczą rozpoczęło budowę  wielorodzinnego mieszkalnego. Nie została ona ukończona, a budynek nie został oddany do użytkowania.

Operator w końcu grudnia 2020 r. zwrócił się z wnioskiem o dostęp do nieruchomości. Planował doprowadzenie  światłowodowego przyłącza do budynku oraz wyposażenie go w instalację telekomunikacyjną.

Ze względu na nie zawarcie umowy o dostępie, Euronet w lutym 2021 r. skierował sprawę do UKE.

Inwestorzy odpowiedzieli na wyzwanie UKE wyjaśnieniem:  „(…) ze względu na prace wykonane już w budynku nie planujemy wykonania dodatkowych instalacji telekomunikacyjnych, a wszelkie prace dodatkowe związane z położeniem instalacji niszczyłoby dotychczas wykonaną pracę. (…) Planowana jest infrastruktura telekomunikacyjna”.

Ta argumentacja nie przekonała jednak UKE, który wydal decyzję korzystną dla Euronetu, bowiem  na etapie budowy wszyscy zainteresowani operatorzy mogą na swój koszt wyposażyć budynek w instalację telekomunikacyjną i powinni mieć zapewniony dostęp do będących w trakcie budowy budynków.

I tak zgodnie z projektem decyzji Euronet jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych oraz przyłącza telekomunikacyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku.