ARMiR ponownie kupiła usługi xWDM od Telnap

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kolejnym przetargu na uruchomienie i świadczenie przez okres 2 lat usługi transmisji danych przez dwa łącza xWDM ponownie wybrała ofertę spółki Telnap Telecom (938,4 tys. zł brutto).

Drugim operatorem uczestniczącym w przetargu była Netia z ofertą 1,351 mln zł brutto.

Przy ocenie ofert głównym kryterium branym pod uwagę była cena (waga 80). Dwa pozostałe jakościowe kryteria, to zastosowanie technologii DWDM (waga 14) oraz termin zmiany parametrów (waga 6).