REKLAMA

Arqiva i CityFiber budują w Londynie infrastrukturę dla small cell

Arqiva, niezależny brytyjski operator infrastruktury telekomunikacyjnej i CityFibre, alternatywny hurtowy operator światłowodowej sieci dostępowej, rozpoczynają w Londynie zaawansowane testy infrastruktury przeznaczonej dla działających w sieciach 5G small cells.

Testy prowadzone są w londyńskiej gminie Hammersmith & Fulham, w której na powierzchni 6,3 mili kwadratowej żyje ok. 180 tys. osób mieszkających w ok. 84 tys. gospodarstw domowych. W tym jednym z najgęściej zaludnionych obszarów miasta popyt na mobilne usługi głosowe i transmisję danych bardzo szybko rośnie, co uzasadnia instalowanie tam small cells.

Partnerem działu jest:

W ramach pilotażu CityFiber buduje liczącą 15 km sieć światłowodową, z której korzystać może wielu operatorów, w tym infrastrukturalnych operatorów komórkowych. Sieć składa się z wielu ringów i ponad 90 szaf ulicznych, które umożliwiają współdzielenie infrastruktury. Arqiva od 2014 r. ma koncesję na wykorzystanie majątku gminy, w tym latarni do instalowania urządzeń telekomunikacyjnych. Stwarza to możliwości instalowania m.in. small cells udostępnianych MNO.

CityFiber podkreśla, że budowana w Hammersmith & Fulham infrastruktura jest spójna z realizowanym przez spółką projektem budowy światłowodowych łączy dostępowych docierających do 5 mln gospodarstw domowych i firm. Projekt ten „tworzy ogólnokrajową platformę sieciową” dla sieci 5G, która może być wykorzystywana przez MNO.

REKLAMA