AKCJA SPOŁECZNA

Asseco z Operatorem Chmury udostępniają platformę edukacyjną

Asseco Data Systems poinformowało, że we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej bezpłatnie udostępnia platformę edukacyjną dla szkół wyższych. 

Uczelnie, które przystąpią do programu otrzymają bezpłatny 6-miesięczny dostęp do platformy informatycznej umożliwiającej realizację dowolnego programu nauczania w trybie zdalnym. Ma ona pomóc uczelniom w zachowaniu ciągłości procesu edukacyjnego w sytuacji, gdy nie jest znany termin wznowienia zajęć w placówkach dydaktycznych.

Część szkół wyższych ma doświadczenie w prowadzaniu zajęć metodą e-learningową, jednak dotychczas były one jedynie uzupełniającą metodą. Wydajność infrastruktury IT większości polskich uczelni wyższych nie pozwala, aby wszystkie programy edukacyjne przenieść do świata online – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Daniel Lala, wiceprezes Asseco Data Systems, odpowiedzialny za Pion Rozwiązań dla Biznesu i Edukacji.

Narzędzie zostało udostępnione z wykorzystaniem infrastruktury Operatora Chmury Krajowej. Platforma wykorzystuje technologię Google Cloud i jest zintegrowana z narzędziami komunikacyjnymi Google, we współpracy z polskim oddziałem firmy.

Asseco Educational Platform umożliwia realizację różnych form zdalnej edukacji, takich jak:

  • bieżące prowadzenie planu zajęć,
  • przeprowadzanie egzaminów,
  • tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych.

Zapewnia stały kontakt wykładowców ze studentami, w tym przesyłanie i sprawdzanie zadań domowych, monitorowanie ich aktywności i postępów w nauce. System jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.