REKLAMA

Asta-Net przegrała z UOKiK w Sądzie Apelacyjnym

Sąd Apelacyjny podtrzymał nałożony na Asta-Net przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązek wypłaty rekompensaty dla konsumentów za bezprawną jednostronną podwyżkę abonamentu telewizyjnego o 5 zł miesięcznie. Operator musi zwrócić bezprawne opłaty pobrane od klientów.

O orzeczeniu Sądu Apelacyjnego poinformował na Twitterze UOKiK dodając, że sąd „potwierdził, również że bez odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej (precyzującej, co i w jakich okolicznościach może ulec zmianie) nie można dokonać jednostronnej zmiany w wykonywanych umowach. Takiej klauzuli w umowach z Asta-Net nie było”.

Wyrok dotyczy decyzji prezesa UOKiK z grudnia 2018 r., w której uznano, że wprowadzenie 1 stycznia 2016 r. podniesienie w czasie trwania umowy ceny abonamentu przez operatora było praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. UOKiK w decyzji nakazał Asta-Net zwrócenie każdemu konsumentowi 5 zł za każdy miesiąc, w którym konsument zapłacił podwyższony abonament. Zwrot miał nastąpić na podstawie żądania konsumenta. Operator miał poinformować konsumentów, że mają prawo do takiego roszczenia.

Mający siedzibę w Pile operator odwołała się od decyzji, a wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny.