ATM zaciągnął 150 mln zł kredytu

Giełdowa spółka poinformowała dzisiaj o zawarciu umowy kredytowej z mBankiem i Bankiem Zachodnim WBK. Na mocy tej umowy do dyspozycji ATM staje 5-letni kredyt o maksymalnej wysokości 110 mln zł, 5-letni kredyt inwestycyjny o maksymalnej wartości 20 mln zł i 2-letni kredyt w rachunku bieżącym o takiej samej wartości. Ponadto spółka może korzystać z gwarancji bankowych o wartości 6 mln zł.

Powyższe zadłużenie posłuży przede wszystkim refinansowaniu dotychczasowego zadłużenia na rzecz mBanku, BZ WBK, Banku Millennium i BGŻ BNP Paribas. Ponadto, jak podaje ATM, powyższe finansowanie zabepieczy wszystkie potrzeby inwestycyjne spółki. Kredyt będzie zabezpieczony hipotekami na nieruchomościach ATM oraz cesją praw z umów spółki.

ATM podaje, że nowa umowa pozwoli zmniejszyć koszty obsługi zadłużenia. Na koniec 1. kwartału br. długoterminowe zadłużenie spółki wynosiło 106 mln zł. W ubiegłym roku wysokość spłaty zadłużenia ATM wyniosła prawie 16 mln zł, a sam koszt obsługi długu – 3 mln zł.