Atman, Beyond.pl, Data4, Equinix i 3S powołali Polish Data Center Association

Atman, Beyond.pl, Data4, Equinix i 3S, właściciele i operatorzy największych centrów danych w Polsce, podczas konferencji „Data Center Nation” w Warszawie oficjalnie ogłosili dzisiaj powstanie branżowego stowarzyszenia Polish Data Center Association.

To połączenie sił dostawców usług data center ma na celu „wzmacnianie potencjału polskiej branży data center, edukacji rynku i budowania nowych miejsc pracy poprzez współpracę z władzami, zmiany legislacyjne i wykorzystywanie doświadczeń podobnych organizacji w Europie", napisano w komunikacie.

W specjalnym wystąpieniu podczas konferencji prezesi zarządów i dyrektorzy zarządzający firm założycielskich omówili najważniejsze cele i zadania Stowarzyszenia w kontekście obecnych wyzwań gospodarczo-politycznych.

Jednoczymy wysiłki, by wspólnie pracować nad osiąganiem w naszych ośrodkach coraz lepszych parametrów, niemożliwych do uzyskania w mniejszych, rozproszonych obiektach kolokacyjnych − mówi cytowany w komunikacie Sławomir Koszołko, CEO firmy Atman.

Jako dostawcy usług centrów danych adresujemy zagadnienia związane z bezpiecznym utrzymaniem środowisk technologicznych koniecznych do wydajnego dostępu do danych i systemów. Dlatego jednym z celów naszej kooperacji jest standaryzacja usług w całej branży i stałe podnoszenie ich jakości. Chcemy wspierać business continuity firm korzystających z usług polskich dostawców data center – zapewnia Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Jako Stowarzyszenie Data Center w Polsce chcemy wspierać rozwój lokalnego rynku data center, dzielić się doświadczeniem i ekspercką wiedzą oraz przyśpieszać proces cyfryzacji w naszym kraju – podkreśla Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału Data4.

W komunikacie zaznaczono, że w gronie założycieli Stowarzyszenia znalazły się zarówno firmy z polskimi korzeniami, jak i globalni dostawcy usług, którzy mając już doświadczenia pracy w zagranicznych organizacjach branżowych, mogą dzielić się doświadczeniem w budowaniu zrównoważonych kampusów data center.

Naszą misją jest rozwój polskiej gospodarki poprzez rozbudowę obecności centrów danych, zaś naszym celem pełne wykorzystanie szans rynkowych dla cyfrowej Polski i zaspokojenie potrzeb klientów na szybko rozwijającym się rynku. Chcemy stworzyć warunki infrastrukturalne umożliwiające biznesom realizację pomysłów strategicznych umożliwiających rozwój oraz pozyskanie inwestorów – komentuje Sylwia Pyśkiewicz, Managing Director Equinix Poland.

Działanie stowarzyszenia jako organizacji branżowej ma służyć nie tylko celom biznesowym, ale również edukacji rynku w kierunku podnoszenia poziomu bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego, szkolenia przyszłych kadr w dobie obecnego deficytu wyspecjalizowanych pracowników utrzymania infrastruktury obiektów kolokacyjnych. Ścisłe współdziałanie z lokalnymi władzami na każdym szczeblu powinno przełożyć się na zmiany legislacyjne, korzystne dla branży, a także na podaż nowych miejsc pracy”, czytamy w komunikacie.

Naszym celem jest łączyć – dosłownie i w przenośni. Łączyć środowisko branżowe, aby sukcesywnie podnosić jakość oferowanych usług, firmy z technologiami opartymi na Data Center, aby optymalizować ich działalność operacyjną, a także ludzi z technologią poprzez edukację – dodaje Monika Roś-Gruszczyk, CEO 3S Data Center.

Według analityków PMR w 2021 r. wartość polskiego rynku usług w centrach przetwarzania danych wynosiła 2,58 mld złotych, a podaż mocy na rynku komercyjnych usług data center wzrosła o 20 proc. W długim terminie docelowa moc planowanych obecnie w Polsce centrów danych wyniesie 300 MW. Niesłabnące tempo wzrostu lokalnego rynku przyciągnęło już uwagę największych globalnych dostawców usług IT, którzy ulokowali w Polsce swoje regiony. Działalność Stowarzyszenia ma wspomóc wypromowanie Polski jako nowego, prężnie rozwijającego się hubu data center, stanowiącego uzupełnienie dla ustabilizowanych rynków tzw. FLAP-D i zdobywającego zainteresowanie międzynarodowych klientów.

 
(źr. Atman)