REKLAMA

Atman z certyfikacją EPI-DCOS

Atman jako pierwsza firma w Europie otrzymał certyfikat Data Centre Operations Standard (DCOS) firmy EPI. To globalny standard zbieżny z wymogami norm ISO i ANSI/TIA, obejmujący wszystkie aspekty zarządzania operacyjnego centrum danych. Określa procedury, jakie powinny zostać wdrożone w obiektach data center, aby maksymalnie usprawnić i uszczelnić procesy eksploatacyjne i przygotować je na każdą okoliczność.

Standard EPI-DCOS wyróżnia i opisuje 11 obszarów zarządzania centrum danych, pozostawiając operatorowi decyzję, które z nich zgłosi do audytu. Atman wybrał do certyfikacji cztery obszary mające bezpośrednie przełożenie na praktykę, które ocenił jako kluczowe:

  • Service Level Management (zarządzanie poziomem usług),
  • Data Centre Operations (procedury operacyjne centrum danych),
  • Facilities Management (utrzymanie i konserwacja obiektów),
  • Monitoring/ Reporting/Control (monitorowanie, raportowanie, kontrola).

REKLAMA

Audyt przeprowadzony przez firmę EPI potwierdził, że Centrum Danych Atman Warszawa-1 i Centrum Danych Atman Warszawa-2 spełniają wymagania normy w każdym z czterech audytowanych obszarów. Obie lokalizacje otrzymały certyfikaty DCOS-4. To najwyższa ocena możliwa do uzyskania w tym przypadku.

Na przygotowanie do audytu przeznaczyliśmy dwa lata, nie chcieliśmy się spieszyć. Mamy poczucie, że już sam etap przygotowawczy, podczas którego konsultowaliśmy się z BCA Group, partnerem EPI w Europie Wschodniej, przyniósł nam wiele korzyści. Zderzyliśmy wypracowane przez nas wcześniej procesy i procedury z wytycznymi standardu DCOS. Po wnikliwej analizie grupy osób zaangażowanych w certyfikację zmodyfikowaliśmy część procedur, opracowaliśmy też nowe procesy. Ponadto poszerzyliśmy obowiązki dokumentowania stosowania procedur przez pracowników – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Arkadiusz Krześlak, kierownik utrzymania centrum danych w Atmanie.