REKLAMA

Audytel firmuje test wierzyciela dla Hawe Telekom

Spółka Hawe Telekom poinformowała, że złożyła w Sądzie Rejonowym w Warszawie tzw. „test prywatnego wierzyciela” wymagany przez prawo w procesie restrukturyzacyjnym. Test został przygotowany przez firmę Audytel, wybraną przez zarządcę i zaakceptowaną przez radę wierzycieli Hawe.

Z analizy Audytela wynika, że korzystniejszym wyborem dla wierzycieli spółki jest zaakceptowanie warunków spłaty zaproponowanych w propozycjach układowych. Audytel przekonuje, że w przypadku powodzenia realizacji układu zyskają oni ponad dwa razy więcej gotówki w porównaniu do sytuacji, gdyby została ogłoszona upadłość Hawe Telekom. Natomiast w opinii zarządu spółki, analiza może ułatwić i przyśpieszyć moment zawarcia układu z wierzycielami.

Partnerem działu jest:

Test prywatnego wierzyciela został przygotowany między innymi na podstawie analizy sprawozdań finansowych spółki, wyceny majątku oraz biznes planu przedstawionego przez zarząd. Audytor dokonał porównania sytuacji wierzycieli publicznych oraz poziomu spłaty ich zobowiązań, zakładając scenariusz upadłości oraz realizacji propozycji układowych. Zakładają one spłatę większości wierzycieli w tym Agencji Rozwoju Przemysłu w 5 lat, przy czym kwota wszystkich zobowiązań objętych układem w wysokości 168 mln zł zostanie spłacona w ciągu niecałych 7 lat.

Z przedstawionej przez audytora analizy wynika, że w przypadku upadłości, największy wierzyciel, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu, otrzymałaby niecałe 32 proc. wymaganej kwoty, a w przypadku realizacji propozycji układowych 100 proc. kapitału udzielonej pożyczki w wysokości 80 mln złotych (a więc bez odsetek). Inni wierzyciele publiczni np. ZUS i Urząd Skarbowy odzyskają w takim wypadku także 100 proc. należności, natomiast przy upadłości odpowiednio 12 proc. i niecałe 13 proc.

Test prywatnego wierzyciela jest oceną działań dokonywana w celu ustalenia, czy zastosowane przez podmiot publiczny ulgi lub ułatwienia w spłacie zobowiązań byłyby możliwe do zaakceptowania przez prywatnego, racjonalnie postępującego wierzyciela kierującego się wyłącznie względami komercyjnymi.