REKLAMA

Polski rynek data center urósł ponad 10 proc.

W 2015 r. wartość polskiego rynku data center i usług powiązanych wyniosła ok. 1,325 mld zł i była o 10,5 proc. wyższa niż w 2014 r. Wartość samych usług kolokacyjnych – wliczając koszty energii elektrycznej – szacowana jest na 471 mln zł – twierdzi firma badawcza Audytel.

Audytel ocenia, że ub.r. na rynku data center był nieco słabszy niżby wynikało to z wcześniejszych zapowiedzi głównych graczy. Analitycy firmy podkreślają, że rynek ten wykazuje trwałą tendencję wzrostową, oraz że charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Udziały rynkowe liderów sięgają kilkunastu procent i żadnemu z nich na razie nie udało się zdobyć trwałej przewagi konkurencyjnej.

Można oczekiwać, że wraz ze wzrostem rynku będzie następować jego konsolidacja – twierdzi Audytel.

Z przygotowanego przez firmę badawczą dorocznego raportu o rynku data center wynika, że w ub.r. łączna powierzchnia kolokacyjna (netto) wzrosła do 68,6 tys. m2, a powierzchnia przeznaczona na biura zapasowe i realizację procedur BCP (ang. Business Continuity Planning) wzrosła do 22,4 tys. m2. Mniejszy wzrost powierzchni kolokacyjnej wynikał głównie z przesunięcia otwarcia nowego obiektu Beyond w Poznaniu na 2016 r.

Audytel podtrzymuje prognozę, że w 2019 r. dostępna powierzchnia kolokacyjna przekroczy 100 tys. m2. W budowie są bowiem obiekty o łącznej powierzchni 38 tys. m2.