Audytel: w pandemii lokalni ISP prześcignęli w sprzedaży usług internetu duże telekomy

Udział operatorów z sektora MSP w rynku stacjonarnych usług dostępu do internetu nieustannie rośnie i na koniec 2021 r. osiągnął rekordowe 38 proc. W czasie pandemii, w latach 2020-2021, na 900 tys. sprzedanych usług 530 tys. (59 proc.) stanowiły te oferowane przez mniejszych dostawców. Są też ważnymi podatnikami zasilającymi budżety samorządowe, na obszarach gdzie działają – wynika z analizy doradczej firmy Audytel przedstawionej podczas konferencji KIKE.  

Audytel swój raport „Stan rynku telekomunikacyjnego. Rola sektora MŚP” opracował na zlecenie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej i bazował w dużej mierze na danych UKE. 

– Na dane spojrzeliśmy jednak trochę inaczej niże UKE, np. poprzez przyjrzenie się potencjałowi lokalnych ISP – zaznaczył Grzegorz Berantek, lead TMT analyst w Audytelu. 

I jeśli duży operatorzy skupieni są w przeważającej mierze na inwestycjach w dużych aglomeracjach, to mniejsi wybierają raczej mniejsze miejscowości i obszary pozamijeskie. Z reguły potrafią tam działać efektywniej niż największe telekomy. 

Audytel zauważa, że ostatni okres nie jest łaskawy dla branży telekomunikacyjnej, a rynek jako całość nie notuje wzrostów. Operatorzy mierzą się z coraz większymi wyzwaniami. Według Audytela, do największych należą: niski poziom cen, nasycenie sprzedaży usług, a także konkurencja z dostawcami OTT. Na to nakładają się duże potrzeby inwestycyjne  w 2021 r. brakowało zasięgu NGA w 21,8 proc. gospodarstw domowych (3,1 mln), głównie w obszarach wiejskich.  

– Przy tych wszystkich wyzwaniach sektor MŚP radzi sobie bardzo dobrze. I dzieje się tak pomimo licznych trudności w procesie inwestycyjnym oraz minimalnym uwzględnieniu MŚP w finansowaniu z POPC. Pomimo niewielkiego udziału w projektach POPC, mali i średni operatorzy inwestują w światłowodowe technologie dostępowe i z sukcesem je sprzedajązauważa Grzegorz Bernatek. 

W jego ocenie, uprawniona jest teza, że cyfryzacja w Polsce przyśpieszyła w ogromnej mierze dzięki mniejszym operatorom i realizowanym przez nich, głównie ze środków własnych, inwestycjom.

Dane Audytela mówią bowiem, że w ostatnich trzech latach prawie milion gospodarstw domowych kupiło łącza FTTH od firm z sektora MŚP. Warto dodać, że byli to głównie klienci zamieszkujący obszary wiejskie i miasteczka, czyli tam, gdzie internet mobilny nie zapewnia wystarczającej jakości niezbędnej do komfortowej pracy i nauki zdalnej. Firma doradcza zwraca uwagę, że na tych terenach efekty inwestycji dużych operatorów, realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, były niewielkie. Szacuje się, że na 3,2 mln adresów z dostępem światłowodowym, zaledwie około 20 proc. to wynik dofinansowywanych programów POPC.  

Ogółem, w latach 2016-2020, operatorzy z sektora MŚP objęli swoim zasięgiem 1,8 mln na 3,2 mln wszystkich punktów adresowych. Oznacza to, że mali i średni operatorzy odpowiadają za 56 proc. inwestycji światłowodowych w ostatnich 5 latach. Audytel szacuje łączną wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez nich w tym okresie na poziomie 4,2–6,9 mld zł w zależności od tego czy zostaną uwzględnione koszty przyłączy czy też nie.  

Liczba usług świadczonych przez operatorów z sektora MŚP wyraźnie zwiększyła się w okresie pandemii, co jest dowodem na efektywne działania inwestycyjne i sprzedażowe – zaznacza w raporcie Audytel. W 2021 r. udział MŚP w liczbie usług internetu stacjonarnego osiągnął 38 proc. Obecnie, w efekcie zrealizowanych inwestycji 60 proc. zakończeń budynkowych sieci światłowodowych należy do operatorów MŚP. W 9,8 tys. miast w Polsce (55 proc. miast) zakończenia światłowodowe firm MŚP stanowią ponad 80 proc. wszystkich zasięgów światłowodowych.  

Analitycy Audytela zwracają uwagę na dużą rolę inwestycji realizowanych przez mniejszych operatorów dla lokalnych społeczności. Według szacunków tej firmy, na każde 1000 zł przychodów MŚP, aż 13,66 zł wraca do samorządów w postaci podatku CIT. To zupełnie inna sytuacja niż w przypadku dużych operatorów, gdzie do samorządów wraca ponad 3 razy mniej pieniędzy – tj.  4,2 zł na każdy 1000 zł.

Z danych Audytela wynika ponadto, że podobnie jest z zyskiem z działalności telekomunikacyjnej. W przypadku mniejszych operatorów wraca on do lokalnych społeczności średnio stanowiąc 6,4 procent przychodów w latach 2018-2020. Tymczasem duże firmy w tym okresie sumarycznie notowały stratę 

Mali i średni operatorzy mają również większy wpływ na zmniejszenie poziomu bezrobocia. Według analiz Audytela, sektor MŚP przeznacz16,4 proc. przychodów na zatrudnienie, podczas gdy duzi operatorzy 11,5 proc.  

Jednak jak podkreślają analitycy Audytela w opublikowanym raporcie, w całej Polsce wciąż ponad 3,1 mln gospodarstw domowych nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu. Z wyliczeń firmy doradczej wynika, że operatorzy z sektora MŚP mają potencjał do budowy ponad 300 tys. zakończeń światłowodowych rocznie i to bez dostępu do finansowania ze środków publicznych. W przypadkugdyby to dofinansowanie otrzymali, ten potencjał byłby znacząco większy. Zdaniem KIKE to ważna informacja w kontekście planowanych inwestycji – Polska ma otrzymać na budowę sieci szerokopasmowych 2 mld EUR – 1,2 mld EUR z KPO na podłączenie adresów tam, gdzie nie ma sieci szerokopasmowych i 0,8 mld EUR z FERC (Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy) na modernizacje istniejących sieci szerokopasmowych. W obu programach mają powstać sieci umożliwiające podłączenie do internetu o prędkości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością rozwoju do prędkości gigabitowych. 

Tymczasem, jak zwraca uwagę Audytel, w ramach 1.1 POPC (poza pierwszym konkursem) publiczne pieniądze trafiły do tej pory przede wszystkim do największych rynkowych graczy. Najwięcej środków z naborów II-IV działania 1.1 POPC uzyskali: Inea i Fibee (33 proc.), Nexera (16,9proc.) oraz  Orange (14,3 proc.). Operatorzy z sektora MŚP otrzymali 18,5 proc. środków.  

– To wartość nieproporcjonalna w stosunku do udziałów w rynku, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że mali i średni operatorzy są liderami pod względem budowy sieci światłowodowych w mniejszych miastach i obszarach wiejskich. W 9,8 tys. miast w Polsce (55 proc. miast) zakończenia światłowodowe firm MŚP stanowią ponad 80 proc. wszystkich zasięgów światłowodowych – zwracają uwagę analitycy.  

Według Audytela, w nadchodzących latach wzrost segmentu IT będzie wyższy niż wzrost PKB. W 2024 r. łączna wartość rynku TMT (ang. Telecommunications, Media and Technology) przekroczy 100 mld zł.

Polska, obok Włoch, Niemiec i Francji ma najbardziej ambitny plan podłączenia światłowodu do domu i do budynku. Prognoza zakłada, że zasięg szybkiego internetu stacjonarnego wzrośnie niemal trzykrotnie – z obecnych kilkunastu do blisko 50 proc.