Aukcja 5G: blok A już nie ogólnopolski

Na początku miesiąc Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłosił drugą rundę konsultacji zasad postępowania na rozdysponowanie częstotliwości radiowych z zakresu 3400-3800 MHz. Regulator postanowił przychylić się do (wyrażanych od bardzo dawna) oczekiwań operatorów co do zwiększenia zasobów pasma – z 320 MHz do 400 MHz, a więc każdy z czterech sprzedawanych bloków został zwiększony z 80 MHz do 100 MHz. W efekcie jednak pogłębiła się nierówność pomiędzy czterema blokami.

Już wcześniej na blokach A i B ciążyły terminowe lub bezterminowe ograniczenia w możliwości korzystania z pasma w wybranych miejscach kraju. Teraz ograniczenia bloku A jeszcze się pogłębiły, ponieważ został on przesunięty w dół: z zakresu 3480-3560 MHz do zakresu 3400-3500 MHz. Tym samym w ogóle nie można z niego korzystać w 33 gminach powiatów: lęborskiego, bytowskiego, słupskiego, kartuskiego, sławieńskiego i koszalińskiego (woj. woj. pomorskie i zachodniopomorskie). Wymaga tego tzw. uwaga POL.48 do Krajowej Tablicy Przeznaczenia Częstotliwości, a w praktyce konieczności ochrony działania bazy radiolokacyjnej w Redzikowie.

Te 33 gminy, to zaledwie 1,3 proc. wszystkich gmin w Polsce, ale wyłączenie POL.48 powoduje, że z formalnego punktu widzenia blok A nie jest już blokiem ogólnopolskim, co może wpłynąć na jego wycenę w licytacji.

Wyłączenia wynikające z uwagi POL.48 obejmują obecnie cały zakres przypadający na blok A oraz połowę zakresu przypadającego na blok B. Wcześniej dotyczyły 80 proc. bloku A, bez wpływu na pozostałe bloki.

Ponadto oba bloki – A i B – podlegają bezterminowym wyłączeniom użytkowania z tytułów innych niż uwaga POL.48, jak również wyłączeniom terminowym wynikającym z innych, obowiązujących obecnie rezerwacji na rzecz podmiotów trzecich.

Łącznie terminowe i bezterminowe wyłączenia dotyczą 82 gmin w przypadku bloku A i 115 gmin w przypadku bloku B. W bloku B jednak żaden obszar gminny nie jest wyłączony w całości, podczas gdy w przypadku bloku A jest tak na terenie 33 gmin. Bloki C i D – jak w pierwotnej aranżacji pasma – mogą być użytkowane w całości od doręczenia decyzji rezerwacyjnych.