Aukcja 5G to śmierć dla miejskiej sieci LTE w Radomiu

Urząd Miejski w Radomiu poinformował użytkowników darmowego łącza internetowego, przydzielonego w ramach projektu „Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, że od 1 stycznia 2023 r. usługa nie będzie mogła być dalej świadczona.

Gmina Miasta Radomia otrzymała bowiem od Urzędu Komunikacji Elektronicznej informację, że nie jest możliwe wydanie na kolejne lata pozwoleń radiowych dla stacji bazowych działających w zakresie 3,6-3,8 GHz.

PARTNEREM KANAŁU JEST UPC POLSKA

– Tym samym, biorąc pod uwagę fakt rozpoczęcia przygotowań do wyłączenia infrastruktury sieci, świadczenie dalszej usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat dla mieszkańców Radomia staje się niemożliwe – wyjaśnia urząd

Zapewnia, że w przypadku ewentualnej zmiany decyzji UKE poinformuje beneficjentów programu w osobnym komunikacie. To jest jednak bardzo wątpliwe, bowiem te częstotliwości mają być wykorzystywane przy rozwoju sieci 5G. 

Wcześniej zaś UM w Radomiu wyrażał obawy, że nie będzie go stać na przestrojenie miejskiej sieci LTE działającej w zakresie częstotliwości 3,6-3,8 GHz na tzw. blok 0 (3410-3480 MHz), który nie jest objęty rozpoczętym postępowaniem na przydział ogólnopolskich częstotliwości z tego zakresu.

Jednocześnie urząd prosi, aby użytkownicy sieci, po zaprzestaniu świadczenia usługi, zwrócili użyczony terminal abonencki (antenę zewnętrzną wraz z zasilaczem) do Wydziału Teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Urząd przypomina, że trwałość projektu została określona na 5 lat i jego realizacja powinna się zakończyć już w czerwcu 2021. Jednak przedsięwzięcie, ze względu na sprawność infrastruktury i „misję niesienia pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Radomia”, było kontynuowane w kolejnych okresach, również w czasie pandemii COVID19. Beneficjenci projektu korzystali z darmowego łącza od jesieni 2013 r., czyli około 9 lat.

Obecnie w Radomiu funkcjonuje sieć publicznych punktów dostępowych WiFi zapewniających dostęp do bezpłatnego internetu. W ramach tej sieci istnieje kilkanaście zewnętrznych oraz wewnętrznych punktów dostępowych w miejscach publicznych. Hotspoty zlokalizowano przed wejściami do czterech budynków Urzędu Miejskiego: od ul. Kilińskiego, Żeromskiego, Moniuszki, Rynek-przed Ratuszem oraz wewnątrz czterech budynków UM, a także na placu Jagiellońskim, przed teatrem oraz na ul. Żeromskiego przy fontannach.